Základní lidská práva - ochrana osobních údajů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Základní lidská práva - ochrana osobních údajů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Hajdová, Marta
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:37:25Z
dc.date.available 2012-03-10T14:37:25Z
dc.date.issued 2011-04-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17273
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice ochrany osobních údajů v postavení základního lidského práva. Jde o stručné, ale výstižné vytyčení základních pojmů týkající se ochrany osobních údajů, poukazuje na zásady při práci s osobními údaji. Dále se zabývá právy a povinnosti zúčastněných osob, jako jsou subjekt údajů, správce a zpracovatel. Popisuje vývoj nejvýznamnějších právních úprav týkající se ochrany osobních údajů a to vnitrostátních i mezinárodních. Je doplněna o empirický průzkum zaměřený na aktuální postoj respondentů k ochraně osobních údajů. cs
dc.format cs
dc.format.extent 1069764 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Osobní údaj cs
dc.subject citlivý údaj cs
dc.subject správce cs
dc.subject zpracovatel cs
dc.subject subjekt údajů cs
dc.subject informace cs
dc.subject úmluva cs
dc.subject listina základních práv a svobod cs
dc.subject právo cs
dc.subject povinnost cs
dc.subject úřad pro ochranu osobních údajů cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject záznamy cs
dc.subject Rada Evropy cs
dc.subject zákon č. 101/2000 Sb. cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject právní norma cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Personal data en
dc.subject sensitive data en
dc.subject administrator en
dc.subject procesor en
dc.subject the data subject en
dc.subject information en
dc.subject convention en
dc.subject charter of Fundamental Rights and Freedoms en
dc.subject law en
dc.subject obligation en
dc.subject Office for Personal Data Protection en
dc.subject protection en
dc.subject records en
dc.subject Council of Europe en
dc.subject law no. 101/2000 Sb. en
dc.subject recommendation en
dc.subject legal norm en
dc.subject questionnaire en
dc.title Základní lidská práva - ochrana osobních údajů cs
dc.title.alternative Basic human rights - The personal data protection en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated Bachelor assignment devotes to problems of data protection in position of basic birthright. It's short but faithful layout of basic concepts relating to data protection, points out principles when working with personal data. Furthermore engages in rights and duties participated parties, as data subject, administrator and processer. Describes development of the most considerable law modifications relating to data protection namely domestic and international. It's eked out with empiric research focused on current attitude of respondents for data protection. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17857
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade D
local.subject ochrana osobních údajů cs
local.subject personal data protection en


Files in this item

Files Size Format View
hajdová_2011_bp.pdf 1.020Mb PDF View/Open
hajdová_2011_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
hajdová_2011_op.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account