Český učitel a jeho hodnoty.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Český učitel a jeho hodnoty.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Šulová, Jitka
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:41:44Z
dc.date.available 2012-03-10T14:41:44Z
dc.date.issued 2011-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17283
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Český učitel a jeho hodnoty se zabývá hodnotovou orientací českých pedagogů, tím co učitele inspiruje při výchově k hodnotám a jaké vlastnosti považují za nejdůležitější pro děti. Práce je zaměřena na učitele základní školy. V první části se zabývám definicemi pojmu hodnot, jejich významu, důležitosti a jak mohou učitelům ve výchově k hodnotám napomoci dokumenty české vzdělávací politiky. Ve druhé části zjišťuji pomocí dotazníků, které hodnoty preferují učitelé na konkrétní základní škole. Doplňujícími rozhovory upřesňuji výsledky mého šetření. Na závěr interpretuji výsledky dotazníků a rozhovorů které jsem uskutečnila. cs
dc.format 46 s. 8 s. příloh (82 030 zn.) cs
dc.format.extent 844631 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: učitel cs
dc.subject žáci cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Key words: teacher en
dc.subject pupils en
dc.subject values en
dc.subject value system en
dc.subject education en
dc.title Český učitel a jeho hodnoty. cs
dc.title.alternative The value of czech teachers. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis Czech teacher and his values deals with the value system of Czech schoolteachers, the inspiration for values they instil in their pupils and the character qualities they consider most important in children. It targets primary school teachers. In the first part the definitions of values and their importance are dealt with, as well as how teaching values can be aided by Czech education policy documents. In the second part questionnaires were used to find out which values are preferred by teachers at selected primary schools. The results of the enquiry were supplemented with interviews. The last part interprets the results of the enquiry and conducted interviews en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18645
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject Česko cs
local.subject učitelé cs
local.subject hodnotový systém cs
local.subject Czechia en
local.subject teachers en
local.subject value system en


Files in this item

Files Size Format View
šulová_2011_bp.pdf 824.8Kb PDF View/Open
šulová_2011_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
šulová_2011_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account