Problematické aspekty ústavní výchovy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematické aspekty ústavní výchovy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lepková, Kamila cs
dc.contributor.author Bušinová, Pavlína cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:52:02Z
dc.date.available 2012-03-10T14:52:02Z
dc.date.issued 2011-04-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17305
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je problematika ústavní výchovy a její dopad především na dítě a rodinu. Cílem práce je poukázat na důvody nařizování ústavní výchovy soudem, na důvody setrvání dětí v ústavní výchově, na dopad ústavní výchovy na vývoj dítěte a na jeho psychiku a i dopad na rodinu dítěte. Práce se zabývá podmínkami pro návrat dítěte zpět do rodiny a poukazuje i na absenci náhradní rodinné péče. Objasňuje také úlohu orgánu sociálně-právní ochrany dětí. cs
dc.format 42 cs
dc.format.extent 273663 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject osobnostní rozvoj cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject výchova cs
dc.subject citová deprivace cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject Family en
dc.subject child en
dc.subject institutional care en
dc.subject foster-home en
dc.subject personality development en
dc.subject educator en
dc.subject education en
dc.subject emotional deprivation en
dc.subject free time en
dc.title Problematické aspekty ústavní výchovy cs
dc.title.alternative Institutional care and its problems en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The topic of the Bachelor?s Thesis is the institutional care and its impact on the child and the family. It describes the reasons for commanding the institutional care by the court of law and for keeping the child in the institutional care; it describes the impact of the institutional care on the child and its family. The thesis is concerned with the conditions of the child?s return to the family and it focuses on the absence of the surrogate family care. It also clarifies the role of the institution of the social and legal protection of the child. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17740
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bušinová_2011_bp.pdf 267.2Kb PDF View/Open
bušinová_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
bušinová_2011_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account