Návrh rozvoje environmentálního managementu v podniku Městské lesy Vsetín, s. r. o

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh rozvoje environmentálního managementu v podniku Městské lesy Vsetín, s. r. o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Jelínková, Lada
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:54:58Z
dc.date.available 2012-03-10T14:54:58Z
dc.date.issued 2011-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17310
dc.description.abstract Obsahem práce je přiblížení problematiky ochrany životního prostředí od počátků jejího formování, přes utváření celosvětových názorů až k návaznosti na dodržování principů trvale udržitelného rozvoje ze strany podnikatelských subjektů. S tím souvisí určování stavu životního prostředí na základě uzpůsobených metodik a implementace postupů do pod-nikových struktur, které zajišťují naplnění cílů udržitelnosti skrze využití k tomu přísluš-ných nástrojů. cs
dc.format 106 cs
dc.format.extent 3384799 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Environmentální management cs
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cs
dc.subject Program OSN na ochranu životního prostředí cs
dc.subject Agenda 21 cs
dc.subject Lisabonská strategie cs
dc.subject systém ekologického managementu cs
dc.subject principy trvale udržitelného rozvoje cs
dc.subject dimenze TUR cs
dc.subject indikátory TUR cs
dc.subject EMAS cs
dc.subject ISO 14001 cs
dc.subject envi-ronmentální účetnictví cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject PEFC cs
dc.subject EKO ? KOM cs
dc.subject environmentální přezkum cs
dc.subject environmentální politika cs
dc.subject environmentální aspekt cs
dc.subject environmentální prohlášení cs
dc.subject Environmental management en
dc.subject sustainable development en
dc.subject the United Nations environmental protection en
dc.subject Agenda 21 en
dc.subject the Lisbon Strategy en
dc.subject environmental management system en
dc.subject the prin-ciples of sustainable development en
dc.subject dimension of SD en
dc.subject indicators of SD en
dc.subject EMAS en
dc.subject ISO 14001 en
dc.subject environmental accounting en
dc.subject strategic management en
dc.subject PEFC en
dc.subject EKO ? KOM en
dc.subject environmental review en
dc.subject environmental policy en
dc.subject environmental aspects en
dc.subject environmental statement en
dc.title Návrh rozvoje environmentálního managementu v podniku Městské lesy Vsetín, s. r. o cs
dc.title.alternative Proposal for the Development of Environmental Management in the Enterprise Městské lesy Vsetín, s. r. o en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křenková, Lucie
dc.date.accepted 2011-09-12
dc.description.abstract-translated The thesis approaches the issues of environmental protection since its formation, through the formation of global view, relation to compliance with the principles of sustainable de-velopment of the business. This entails determining the state of the environmental on the basis of tailored methodologies and implementation procedures within corporate structures to ensure its sustainability goals through the use of appropriate tools. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21069
dc.date.assigned 2011-06-24
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
jelínková_2011_dp.pdf 3.227Mb PDF View/Open
jelínková_2011_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
jelínková_2011_op.pdf 412.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account