Hodnotová orientace a životní spokojenost osob ve věku střední dospělosti ve věku 30 - 40 let

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnotová orientace a životní spokojenost osob ve věku střední dospělosti ve věku 30 - 40 let

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doňková, Olga
dc.contributor.author Beneš, Zdeněk
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:55:46Z
dc.date.available 2012-03-10T14:55:46Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17312
dc.description.abstract Bakalářská práce je změřena na hodnotovou orientace a životní spokojenost u osob ve věku střední generace ve věku 30 ? 40 let. V práci jsou teoreticky vymezeny pojmy hodnota, hodnotový systém, hodnotová orientace, rodina a životní spokojenost. Dále tato práce vymezuje pojmy střední dospělost a potřeba, charakterizuje specifické psychologické a hodnotové aspekty a uspokojování potřeb, které ve svém důsledku ovlivňují jak kvalitu života, tak i hodnotovou orientaci osob v období střední dospělosti. V Empirickém průzkumu s využitím dotazníků zmapována a následně vyhodnocována hodnotové orientace a životní spokojenost osob ve věku střední dospělosti ve věku 30 ? 40 let s ohledem na dosažené vzdělání respondentů. cs
dc.format 66 cs
dc.format.extent 976897 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hodnota cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject hodnotový systém cs
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject střední dospělost cs
dc.subject rodina cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject Value en
dc.subject value orientation en
dc.subject value system en
dc.subject life satisfaction en
dc.subject middle adulthood en
dc.subject family en
dc.subject need en
dc.title Hodnotová orientace a životní spokojenost osob ve věku střední dospělosti ve věku 30 - 40 let cs
dc.title.alternative Value orientation and life satisfaction of people in the midle adulthood aged 30 - 40 years en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hodný, Jiří
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on value orientation and life satisfaction people in middle-aged 30 ? 40 years. In this work are theoretical notion terms value system, value orinetation, family and life satisfaction. This thesis definies terms need and middle adulthood, characterized by specific value and psychological aspects and need, which in turn affects both the quality of life and the value orientation of people in middle adulthood. In the emperical research using questionnaires mapped and subsequently assessed value orientation and life satisfaction of people in middle adulthood aged wiht begard to the educational attainment of respondents. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17717
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject dospělí cs
local.subject životní hodnoty cs
local.subject adults en
local.subject life values en


Files in this item

Files Size Format View
beneš_2011_bp.pdf 954.0Kb PDF View/Open
beneš_2011_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open
beneš_2011_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account