Důvody odchodu seniorů do domova pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Důvody odchodu seniorů do domova pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šťastná, Jarmila
dc.contributor.author Plachá, Marie
dc.date.accessioned 2012-03-10T15:06:35Z
dc.date.available 2012-03-10T15:06:35Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17317
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá důvody odchodu seniorů ze stávajícího sociálního prostředí do domova pro seniory. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní demografické údaje, zabývá se postojem společnosti ke starým lidem, dále stářím a stárnutím, mapuje historii ústavní péče o seniory. Poslední kapitola charakterizuje zařízení, ve kterém byl realizován výzkum. V praktické části jsou uvedeny výsledky výzkumu, který měl za cíl objasnit důvody odchodu seniory do Domova pro seniory Znojmo. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 2766119 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject senior cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject home for elderly en
dc.subject senior en
dc.subject social services en
dc.subject old age en
dc.subject ageing process en
dc.subject gerontology en
dc.subject ageism en
dc.title Důvody odchodu seniorů do domova pro seniory cs
dc.title.alternative The senior's reasons for leaving the in home for elderly en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2011-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concentrated on senior citizens and their reasons for leaving their current social background and going to retirement home. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part describes basic demographic data, it deals also with the public attitude to old people, old age and the ageing process, describes history of residential care for seniors. In the last chapter, characterize facilities where the research was realized. The practical part provides results of the research. The aim of the research is to clarify reasons for going to the Home for elderly Znojmo. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19459
dc.date.assigned 2011-01-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
plachá_2011_bp.pdf 2.637Mb PDF View/Open
plachá_2011_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
plachá_2011_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account