Hodnocení lidského faktoru a jeho vlivu na efektivnost implementace ERP systému Microsoft Business Solutions-Navision

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení lidského faktoru a jeho vlivu na efektivnost implementace ERP systému Microsoft Business Solutions-Navision

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tvrdíková, Milena cs
dc.contributor.author Klčová, Hana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:14:56Z
dc.date.available 2010-07-13T23:14:56Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1731
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti lidského faktoru a jeho vlivu na implementaci. K zobecnění závěrů týkajících se jeho působení v rámci implementačního týmu byl uskutečněn výzkum mezi dodavateli ERP systémů na českém trhu. K jeho hlubšímu a podrobnějšímu zkoumání pak byly zvoleny projekty implementace světového informačního systému s dlouhodobě silným postavením na českém trhu - Microsoft Navision. Posláním disertační práce je zabývat se efektivností implementace z nového, dosud nepopsaného pohledu, který vychází z potřeby více se soustředit na lidský faktor - lidské zdroje, které jsou nositelem stanovených cílů i realizace projektu vedoucí k jejich naplnění. Disertační práce potvrdila tezi, že jak personální složení, tak kvalita organizace práce implementačního týmu mají prokazatelný vliv na celkovou efektivnost realizovaného ERP projektu. Výzkum, který je součástí disertace, byl proveden ve spolupráci s Centrem pro výzkum informačních systémů (CVIS) - odbornou sekcí České společnosti pro systémovou integraci, jako dílčí část výzkumného projektu? Hodnocení lidského faktoru a jeho vlivu na efektivnost implementace ERP systémů? cs
dc.format cs
dc.format.extent 1108856 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject ERP cs
dc.subject Microsoft Navision cs
dc.subject CFE cs
dc.subject implementace cs
dc.subject imlementační tým cs
dc.subject lidský faktor cs
dc.subject information system en
dc.subject ERP en
dc.subject Microsoft Navision en
dc.subject CFE en
dc.subject implementation en
dc.subject implementation team en
dc.subject human factor en
dc.title Hodnocení lidského faktoru a jeho vlivu na efektivnost implementace ERP systému Microsoft Business Solutions-Navision cs
dc.title.alternative Evaluation of Human Factor and its Impact on the Efectiveness of ERP System Microsoft Business Solution-Navision en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Fiala, Josef cs
dc.contributor.referee Trnka, František cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation is aimed at the evaluation of effectiveness of the human factor and its impact on implementation. The research among ERP system suppliers in the Czech market was done in order to draw generalisations and conclusions concerning the human factor and its effect within implementation team. Implementation projects of the world-class Microsoft Navision information system - with its longterm and powerful position on the Czech market was choosen for a deeper and more detailed research of the human factor. The mission of this dissertation is to deal with the effectiveness of implementation phase from a new-still undescribed point-of-view, which is based upon the need for a closer concentration on the human factor. The human factor is the bearer of given aims, as well as the realization of the project leading to its fulfilment. This dissertation confirmed the thesis - i.e. the perssonel structure as well as the quality of the organization of work within the implementation team have a demonstrable impact on the overall effectiveness of the realized ERP project. The research, which forms part of this dissertation, were done in cooperation with the Centre of Investigation into Information Systems (CVIS) - the special interest group of Czech Society for System Integration, as a subtask of the research project? Evaluation of the Human Factor and its Impact on the Effectiveness of ERP Systems Implementation? en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 4578
dc.date.assigned 2006-05-19 cs


Files in this item

Files Size Format View
klčová_2006_dp.pdf 1.057Mb PDF View/Open
klčová_2006_vp.pdf 324.2Kb PDF View/Open
klčová_2006_op.pdf 324.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account