Analysis of Employee Motivation at Vipax, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analysis of Employee Motivation at Vipax, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Borovská, Katarína
dc.date.accessioned 2012-03-10T15:41:41Z
dc.date.available 2012-03-10T15:41:41Z
dc.date.issued 2011-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17371
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo zjistit současný stav motivačního systému zaměstnanců ve firmě Vipax, a.s. a navrhnout zlepšení. Práce je podložena v první části teoretickými poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů a motivace. Ve druhé části je provedena analýza současného stavu systému motivace, zjištění kladů i nedostatků. Informace pro průzkum byly získány dotazníkovou metodou mezi cílovou skupinou zaměstnanců, konkrétně mezi dělníky ve výrobě. Na základě vyhodnocených dotazníků, rozhovorů se zástupci společnosti a vedením autorka navrhla řešení jednotlivých problém motivačního systému. cs
dc.format 61 s. (74 377 znaků) cs
dc.format.extent 1876841 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject odměny cs
dc.subject prémie cs
dc.subject výroba cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject pracovní výkon cs
dc.subject motivation en
dc.subject rewards en
dc.subject premium en
dc.subject production en
dc.subject employees en
dc.subject work performance en
dc.title Analysis of Employee Motivation at Vipax, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of Employee Motivation at Vipax, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svobodová, Dagmar
dc.date.accepted 2011-06-13
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to analyse the current motivation system of employees in the company Vipax, a.s. and to suggest improvement in the system. The thesis is supported by the theoretical information about Human Resource Management and motivation. In the second part is realized the analysis of the current motivation system of employees and the detection of positives and deficits. The survey information was reached by the questionnaire method focused on the target employees? group, especially workers in the production department. The author suggested improvements and solutions of particular problems in the motivation system according to the results from questionnaires and personal interviews with representatives and the head of the company. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19504
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade B
local.subject odměňování cs
local.subject personální řízení cs
local.subject pracovní motivace cs
local.subject compensation en
local.subject personnel management en
local.subject employee motivation en


Files in this item

Files Size Format View
borovská_2011_bp.pdf 1.789Mb PDF View/Open
borovská_2011_vp.zip 14.88Kb Unknown View/Open
borovská_2011_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account