Projekt řízení kapacit a jeho vliv na řízení podniku XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt řízení kapacit a jeho vliv na řízení podniku XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Remeš, Daniel
dc.contributor.author Tobola, Robert
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:31:51Z
dc.date.available 2012-03-10T16:31:51Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17449
dc.description.abstract Správné řízení výrobních kapacit, jejich přesné plánování a řízení výrobního procesu je předpokladem pro dosažení požadovaných cílů ve formě stabilního hospodářského výsled-ku. Základem pro řízení je řada osvědčených teorií, jako teorie omezení TOC, metoda just-in-time JIT, metody tahu a tlaku a řada dalších. Tyto teorie se staly stavebními kameny řídících a informačních systémů (ERP) a systémů pokročilého plánování (APS). Řídicí systémy jsou zdrojem informací pro řízení výkonnosti podniků. V řízení podniků převažují tak zvané tradiční metody řízení finanční analýzy, pomocí ukazatelů provozního zisku, ROE, ROA, ROI a další, ale v současnosti řada podniků uplatňuje v řízení i moderní způ-soby typu EVA, BSC, MVA a jiné. cs
dc.format 97 cs
dc.format.extent 13270048 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Teorie omezení cs
dc.subject metoda just-in-time cs
dc.subject řízení výroby a kapacit cs
dc.subject metoda tahu cs
dc.subject metoda tlaku cs
dc.subject informační systémy cs
dc.subject ERP cs
dc.subject APS cs
dc.subject Paretovo pravidlo cs
dc.subject výkonnost podniku cs
dc.subject BSC cs
dc.subject EVA cs
dc.subject MVA cs
dc.subject ROE cs
dc.subject ROI cs
dc.subject ROA cs
dc.subject RONA cs
dc.subject zisk cs
dc.subject Theory of Constraints en
dc.subject method just-in-time en
dc.subject production and capacity controlling en
dc.subject push me-thod en
dc.subject pull method en
dc.subject information systems en
dc.subject ERP en
dc.subject APS en
dc.subject Pareto's rule en
dc.subject company performance en
dc.subject BSC en
dc.subject EVA en
dc.subject MVA en
dc.subject ROE en
dc.subject ROI en
dc.subject ROA en
dc.subject RONA en
dc.subject profit en
dc.title Projekt řízení kapacit a jeho vliv na řízení podniku XY cs
dc.title.alternative Project of control capacities and its influence over control efficiency company XY. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němec, Dobroslav
dc.date.accepted 2011-06-02
dc.description.abstract-translated Correct controlling of production capacity and its subtle planning and production process as proposal to achieve needed goals like stabile profit. The bases of controlling are many theories, like Theory of Constraints, method just-in-time, push method, pull method and The theories are basic stones for controlling and information systems and advance planning systems. The controlling systems are source of information for controlling of company performance. There are more popular traditional methods of controlling by finan-cial assets like operating profit, ROE, ROA, ROI and , but in present time many com-panies prefer modern methods of controlling like EVA, BSC, MVA and en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21977
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tobola_2011_dp.pdfBlocked 12.65Mb PDF View/Open
tobola_2011_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
tobola_2011_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account