Poslání a úkol křesťana a křesťanství v současném světě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Poslání a úkol křesťana a křesťanství v současném světě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard
dc.contributor.author Tomanová, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:20:09Z
dc.date.available 2010-07-13T23:20:09Z
dc.date.issued 2005-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1745
dc.description.abstract Bakalářská práce definuje na základě aktuálních dokumentů katolické církve a tezí novotomismu - tak jak je vyjádřil J. Maritain - poslání a úkol křesťana a křesťanství v současném světě. Vychází z hypotézy, že integrální humanismus neboli nové křesťanství je specifickým a univerzálním přístupem k chápání a řešení ožehavých civilizačních problémů, jež ovlivňují sociální a sociálně pedagogickou praxi. cs
dc.format 31 s. cs
dc.format.extent 289719 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Křesťanství cs
dc.subject dokumenty katolické církve cs
dc.subject novotomismus cs
dc.subject Jacques Maritain cs
dc.subject integrální humanismus cs
dc.subject civilizační problémy cs
dc.subject sociálně pedagogická praxe cs
dc.subject Christianity en
dc.subject documents of the Catholic Church en
dc.subject neotomism en
dc.subject Jacques Maritain en
dc.subject integral humanism en
dc.subject civilization problems en
dc.subject social pedagogical practise en
dc.title Poslání a úkol křesťana a křesťanství v současném světě cs
dc.title.alternative The mission and the objective of a Christian and the Christianity in the todays world en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated This bachelorś work defines the mission and the objective of the Christianity in the todays world pursuant to actual documents of the Catholic Church and the thesis of the Neotomism - as it was voiced by Jacques Maritain. The work deals with hypothesis that the integral humanism alias new Christianity is unique and universal approach to the solving and understanding delicate civilization problems that affect social and social pedagogical practise. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2425
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject Maritain, Jacques, 1882-1973 cs
local.subject křesťanská filozofie cs
local.subject Maritain, Jacques, 1882-1973 en
local.subject Christian philosophy en


Files in this item

Files Size Format View
tomanová_2006_bp.pdf 282.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account