Financial Statements and their Reporting Ability for management

DSpace Repository

Language: English čeština 

Financial Statements and their Reporting Ability for management

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Nesvadbová, Eva
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:38:03Z
dc.date.available 2012-03-10T16:38:03Z
dc.date.issued 2011-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17463
dc.description.abstract Správně vypočítaná a vysvětlená finanční analýza založená především na finančních výkazech může být přínosná pro každou společnost. Tato bakalářská práce se zabývá finančními výkazy a jejich vypovídací schopností pro management. Cílem je poskytnout analyzované společnosti ? ComIT services s.r.o. komplexní informace o jejich finanční situaci. Bakalářšká práce je rozdělena do dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány typy finančních výkazů, jejich uživatelé a cíle a metody finanční analýzy. Praktická část zahrnuje finanční analýzu společnosti ComIT services s.r.o. za období 2007 ? 2009. V závěru práce jsou shrnuty výsledky analýzy a jsou navrhnuta řešení pro zlepšení stávající situace. cs
dc.format 54 s. (59 625 znaků) cs
dc.format.extent 2299614 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject poměrová analýza cs
dc.subject vypovídací schopnost cs
dc.subject financial statements en
dc.subject financial analysis en
dc.subject ratio analysis en
dc.subject reporting ability en
dc.title Financial Statements and their Reporting Ability for management cs
dc.title.alternative Financial Statements and their Reporting Ability for Management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2011-06-14
dc.description.abstract-translated Well calculated and explained financial analysis based mainly on financial statements can be essential for each company. This bachelor thesis deals with financial statements and their reporting ability for management. The aim is to provide to analyze company ComIT services s.r.o. complex information about their financial situation. Thesis is divided into two parts ? theoretical and analytical one. In the theoretical part there are defined types of financial statements, their users and objectives and methods of analysis are described. The analytical part deals with the financial analysis of financial statements of ComIT services s.r.o. during the period 2007 ? 2009. The conclusion presents evaluation of the reached outcomes and recommendation for improving the current situation. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19561
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade B
local.subject manažerské účetnictví cs
local.subject managerial accounting en


Files in this item

Files Size Format View
nesvadbová_2011_bp.pdf 2.193Mb PDF View/Open
nesvadbová_2011_vp.zip 14.33Kb Unknown View/Open
nesvadbová_2011_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account