Finanční analýza firmy GEOSTAV, s.r.o. v letech 1999 - 2004

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy GEOSTAV, s.r.o. v letech 1999 - 2004

Show full item record

No preview available
Title: Finanční analýza firmy GEOSTAV, s.r.o. v letech 1999 - 2004
Author: Pítr, Dušan
Advisor: Remeš, Daniel
Abstract: Tato bakalářská práce prezentuje výsledky finanční analýzy podniku GEOSTAV, s.r.o Cílem této práce bylo poskytnout informace o celkové finanční situaci podniku, o jejím vývoji v letech 1999 - 2004 a pokusit se navrhnout určitá opatření pro zlepšení výchozího stavu. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány zdroje, účel, postu-py a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje stručné představení firmy, její zamě-ření a strategii. Následuje vypracování finanční analýzy složené z absolutních, rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů a jejich srovnání v časové řadě, s doporučenými hod-notami a hodnotami konkurence. Závěrečná část pak obsahuje zhodnocení zjištěných vý-sledků včetně návrhů a doporučení pro další činnost podniku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1749
Date: 2006-05-19
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
Department: Ústav financí a účetnictví
Discipline: Management a ekonomika
Grade for thesis and defense: A 4201


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
pítr_2006_bp.pdfBlocked 2.254Mb PDF View/Open
pítr_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
pítr_2006_op.pdf 69.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account