Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Hapl, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:51:10Z
dc.date.available 2012-03-10T16:51:10Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17490
dc.description.abstract Autor se v práci zabývá rozborem vybraných oblastí či okruhů odborného vzdělávání definovaných v tzv. rámcovém vzdělávacím programu 18 - 20 - M/01 Informační technologie (RVP IT) určeném pro uskutečňování vzdělávání na příslušných středních školách v ČR. Rozbor zahrnuje definice a popisy projektovaných kompetencí, cílů v oblastech hardware a programování vymezených v tomto RVP IT. Rozklíčování jednotlivých stěžejních atributů v těchto oblastech dále slouží jako počáteční stav k určení vhodné náplně výuky, která by svým zaměřením, obsahem a rozsahem vhodně rozšiřovala povinný základ daný RVP IT v takzvaných disponibilních hodinách, vhodně navazovala na kurikulárně stanovené cíle či kompetence a zároveň je rozšiřovala o nově definované. Práce obsahuje návrhy pro využití určité hodinové dotace v rámci disponibilních hodin k prohlubování vědomostí i dovedností z oblasti hardware a programování zastřešené nově navrhovaným vyučovacím předmětem s novými inovativními prvky obsahu výuky, který není na středních školách realizujících vzdělávání dle RVP IT běžný. cs
dc.format 64 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1021668 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject RVP cs
dc.subject didaktický text cs
dc.subject metody výuky cs
dc.subject cíle vzdělávání cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject inovace cs
dc.subject odbornost cs
dc.subject vzdělávací oblasti cs
dc.subject RVP en
dc.subject educational materials en
dc.subject competency en
dc.subject teaching methods en
dc.subject educational goals en
dc.subject innovation en
dc.subject specialization en
dc.subject educational areas en
dc.title Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie cs
dc.title.alternative Innovative aspects of school curriculum based on disposable lessons defined in RVP Information technology en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2011-06-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the decomposition of the chosen areas of education based on the RVP curriculum prepared by authorities for secondary school level. According to this, the thesis describes competencies and purposes of the chosen areas of education, mainly the areas hardware of computers and computer programming. To bring the support to these chosen areas the thesis brings the suggestion to use disposable (extra) lessons which could significantly extend its contents. Then a new learning subject is set according to specified methods and the content for this subject is prepared by the author of this thesis. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18958
dc.date.assigned 2011-01-06
utb.result.grade A
local.subject střední školy cs
local.subject odborné školy cs
local.subject vzdělávací programy cs
local.subject informační technologie cs
local.subject secondary schools en
local.subject vocational schools en
local.subject educational programs en
local.subject information technology en


Files in this item

Files Size Format View
hapl_2011_bp.pdf 997.7Kb PDF View/Open
hapl_2011_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
hapl_2011_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account