Finanční analýza firmy GEOSTAV, s.r.o. v letech 1999 - 2004

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Finanční analýza firmy GEOSTAV, s.r.o. v letech 1999 - 2004

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Finanční analýza firmy GEOSTAV, s.r.o. v letech 1999 - 2004
Autor: Pítr, Dušan
Vedoucí: Remeš, Daniel
Abstrakt: Tato bakalářská práce prezentuje výsledky finanční analýzy podniku GEOSTAV, s.r.o Cílem této práce bylo poskytnout informace o celkové finanční situaci podniku, o jejím vývoji v letech 1999 - 2004 a pokusit se navrhnout určitá opatření pro zlepšení výchozího stavu. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány zdroje, účel, postu-py a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje stručné představení firmy, její zamě-ření a strategii. Následuje vypracování finanční analýzy složené z absolutních, rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů a jejich srovnání v časové řadě, s doporučenými hod-notami a hodnotami konkurence. Závěrečná část pak obsahuje zhodnocení zjištěných vý-sledků včetně návrhů a doporučení pro další činnost podniku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1749
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 4201


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pítr_2006_bp.pdfZablokované 2.254Mb PDF Zobrazit/otevřít
pítr_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pítr_2006_op.pdf 69.39Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet