Systém a vývoj důchodového zabezpečení, jeho udržitelnost a nutnost důchodové reformy.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém a vývoj důchodového zabezpečení, jeho udržitelnost a nutnost důchodové reformy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Řezníčková, Hana
dc.date.accessioned 2012-03-10T17:14:29Z
dc.date.available 2012-03-10T17:14:29Z
dc.date.issued 2011-04-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17525
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá důchodovým zabezpečením - jeho vývojem, systémem, plánovanými změnami v důchodovém pojištění a také v současnosti tolik aktuální důchodovou reformou. V práci byl uveden stručný vývoj sociálního zabezpečení, předložen průřez předpisy důchodového pojištění od roku 1964 do současnosti, včetně porovnání těchto právních úprav. Dále byl analyzován a popsán současný důchodový systém a fungování stávajících penzijních fondů. Byly nastíněny změny v důchodovém pojištění, které nás čekají od 30. září 2011 a uvedeny základní parametry důchodové reformy. Empirická část bakalářské práce byla zaměřena na zjištění názorů občanů na důchodovou reformu a na potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. cs
dc.format 71 cs
dc.format.extent 1073594 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Důchodové zabezpečení cs
dc.subject zákon o důchodovém pojištění cs
dc.subject parametrické změny cs
dc.subject penzijní připojištění cs
dc.subject penzijní fondy cs
dc.subject redukční hranice cs
dc.subject důchodová reforma cs
dc.subject Old-age pension scheme en
dc.subject pension insurance act en
dc.subject disability pension en
dc.subject parametric amendments en
dc.subject additional pension insurance en
dc.subject pension funds en
dc.subject reduction boundaries en
dc.subject pension reform en
dc.title Systém a vývoj důchodového zabezpečení, jeho udržitelnost a nutnost důchodové reformy. cs
dc.title.alternative The system and development of old-age pension scheme, its tenability and the necessity of a pension reform. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oborný, Jaroslav
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the old-age pension scheme - its development, system, planned changes in the pension insurance and the pension reform that is so much discussed in the recent time. Then a brief description of the development of social security is stated in the thesis. An overview of regulations of pension insurance from 1964 till the present is provided, including a comparison of these legal regulations. Further, the current pension scheme and effectiveness of the current pension funds is analysed and described. Changes in the pension insurance which will be implemented from 30th September 2011 are outlined and the basic parameters of the pension reform are introduced. The empirical part of the bachelor'thesis is aimed at determination of citizens' opinion about the pension reform and confirmation, or refutation, of defined hypotheses. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18540
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
řezníčková_2011_bp.pdf 1.023Mb PDF View/Open
řezníčková_2011_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
řezníčková_2011_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account