Kvalita poskytovaných služeb v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita poskytovaných služeb v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana cs
dc.contributor.author Mahdalová, Veronika cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T17:37:22Z
dc.date.available 2012-03-10T17:37:22Z
dc.date.issued 2011-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17552
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o problematice "Kvality poskytovaných služeb v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod". První část práce se zaměřuje na teoretický rámec. Zde popisuji základní charakteristiku pojmů, které se vztahují k výzkumné otázce. Další kapitoly se věnují Standardům, legislativnímu ukotvení zákonu o sociálních službách i samotnému zařízení. Hlavním cílem práce je zjistit, jakým způsobem jsou v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod naplňovány standardy kvality s akcentem na standard č. 2, 6 a 7. Empirická část analyzuje poznatky, které byly získány kvalitativním výzkumem, prováděným technikou polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovoru se účastni-lo celkem devět respondentů z řad klientek, pracovnic Azylového domu i praktikantek. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 1068203 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject poskytovatel cs
dc.subject Standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject Zákon o sociálních službách cs
dc.subject azylový dům pro matky s dětmi cs
dc.subject Social Services en
dc.subject User en
dc.subject Provider en
dc.subject Social Services Quality Standards en
dc.subject Quality en
dc.subject The Act on Social Services en
dc.subject shelter for mothers with children en
dc.title Kvalita poskytovaných služeb v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod cs
dc.title.alternative Quality of service at the shelter for mothers and children in distress Uhersky Brod en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of quality of service at the shelter for mothers and children in distress Uherský Brod. The first part focuses on the theoretical framework. Here I describe the basic characteristics of terms that relate to the research question. Other chapters focus on standards, legislative anchoring the Social Services Act and the device itself. The main goal is to find out how they are in a shelter for mothers and children in distress Brod met quality standards with emphasis on the Standard No. 2, 6 and 7 Empiri-cal analysis of knowledge that I gained a qualitative research, conducted by polostruktu-rovných interviews. Interview participated in nine respondents from among the residents and workers asylum-tion house and trainees. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 19259
dc.date.assigned 2011-01-19 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mahdalová_2011_dp.pdf 1.018Mb PDF View/Open
mahdalová_2011_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
mahdalová_2011_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account