Dětské centrum Zlín v povědomí obyvatel Zlína

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dětské centrum Zlín v povědomí obyvatel Zlína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Bauerová, Tereza
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:25:10Z
dc.date.available 2010-07-13T23:25:10Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1758
dc.description.abstract Cílem této práce je dle požadavku vedení Dětského Centra Zlín provézt analýzu povědomí místních obyvatel o tomto zařízení společně s návrhy k zlepšení nynějšího stavu. Teoretická část práce stručně charakterizuje ústavní a azylovou péči komplexně v rámci České republiky. Pojednává o jejím historickém vývoji i o jejím současném stavu vzhledem k legislativnímu rámci. V praktické části jsou čtenáři nejprve informováni o fungování DCZ. Následuje část seznamující s výsledky dotazníkového průzkumu, která více méně potvrzuje očekávané hypotézy. Nakonec je zde zmíněno několik návrhů a doporučení, co by bylo nejvhodnější v propagačních aktivitách udělat, aby se dnes zjištěný stav podařilo do budoucna změnit. cs
dc.format 63 s., 18 s. příloh cs
dc.format.extent 898710 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dětské centrum Zlín cs
dc.subject ústavní zařízení cs
dc.subject kojenecký ústav cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject azylová péče cs
dc.subject propagační aktivity cs
dc.subject Centre for children Zlin en
dc.subject foster care en
dc.subject inpatient care en
dc.subject sanctuary care en
dc.subject inpatient institution en
dc.subject advertising activities en
dc.title Dětské centrum Zlín v povědomí obyvatel Zlína cs
dc.title.alternative Awareness of Centre for children Zlin in people living in Zlin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated The main aim of this diploma project is according to director of Centre for children in Zlin and his requirement to make an analyse among people living in Zlin, which would show him, how many people living there know this organization. The theoretical part complexly characterizes inpatient and sanctuary care in the Czech republic. It discusses about its his-torical process and about its actual situation. First of all, the practical part informs readers about the Centre for children Zlin. Then it presents the results of research and it brings some suggestions and recommendations - what is better to do in advertising activities to improve the actual situation. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4074
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bauerová_2006_bp.pdf 877.6Kb PDF View/Open
bauerová_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
bauerová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account