Strategické firemní informace v sociálních souvislostech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategické firemní informace v sociálních souvislostech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Kučera, Radek cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:25:18Z
dc.date.available 2010-07-13T23:25:18Z
dc.date.issued 2006-04-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1759
dc.description.abstract Cílem této práce na téma firemní strategické informace v sociálních souvislostech je pojmenovat problémy související se strategickými firemními informacemi, definovat současný stav v této oblasti s důrazem na sociální aspekty celého problému. Práce charakterizuje informace jako aktivum organizace, pojmenovává je a hodnotí cenu jejich bezpečnosti. Komplexně řeší bezpečnost ve firmě, zvláštní důraz klade na charakteristiku sociálních aspektů v této oblasti a podtrhuje roli člověka v těchto procesech a vymezuje legislativní rámec bezpečnosti strategických firemních informací. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 408933 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject strategické firemní informace cs
dc.subject sociální souvislosti cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject bezpečnostní projekt cs
dc.subject bezpečnostní politika cs
dc.subject strategic firm information en
dc.subject social connection en
dc.subject hazard operation study en
dc.subject safety project en
dc.subject security policy en
dc.title Strategické firemní informace v sociálních souvislostech cs
dc.title.alternative Strategic company information in social connections en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2006-06-22 cs
dc.description.abstract-translated The aim this thesis, focused on such topíval probléme as strategic firm information in social connection, is , to name these probléme, to devone contemporary situation in this spere with an emphasis put on social aspects of the whole problem. The thesis describes information as an zaset of an organisation, names them and assesses value of thein safety. It throughly drala with the safety within a firm with a speciál emphasis put on social aspects in this spere and underlines the role of a man in these processes and it suggests procedures concerned with solving firm's safety and specifies the legislative frame of strategic firm's information. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4512
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kučera_2006_bp.pdfBlocked 399.3Kb PDF View/Open
kučera_2006_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open
kučera_2006_op.doc 22.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account