Stanovení isokyanátů v polyuretanech

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Stanovení isokyanátů v polyuretanech

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Stanovení isokyanátů v polyuretanech
Autor: Valeriánová, Dagmar
Vedoucí: Vondrušková, Eva
Abstrakt: Úkolem diplomové práce bylo ověření metodik, zabývajících se jednak stanovením nejvyššího přípustného množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah NCO v mg/kg (QM) dle hygienické směrnice 38/2001 Sb. v platném znění, a jednak ověřením hygienického limitu emisí volných isokyanátů v mg/m3 uvolněných z PUR pěny v návaznosti na hygienický limit dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. v platném znění. Dalším krokem pak bylo ověření metodik na reálných vzorcích, u nichž bylo nutno zjistit, zda v polyuretanových výrobcích, používaných pro styk s potravinami a pokrmy nezůstavají zbytkové isokyanáty a zda při zvýšených teplotách (např. při oslunění nebo v blízkosti topidel) nedochází k uvolňování isokyanátů z vyrobených PUR pěn, používa-ných v uzavřeném prostoru (např. automobilový průmysl aj.), do ovzduší. Vzorky i standardy byly dle použité metodiky derivatizovány a výsledné deriváty byly analyzovány pomocí HPLC s UV a fluorescenční detekcí. Pomocí externí kalibrace byl vyhodnocen obsah hodnocených isokyanátů. Pro hodnocení isokyanátů ve vzdušině byly vzorky v uzavřeném prostoru zahřívány po určitou dobu a po převedení na stabilní derivát ( po nasamplování na filtr ze skleněných vláken, který je pokryt derivatizačním činidlem) byly deriváty analyzovány pomocí HPLC dle popsané metodiky. Z výsledků měření vyplývá, že použité metodiky byly vhodné pro hodnocení isokyanátů ve hmotě i vzdušině. V žádném ze vzorků poskytnutých ke zkouškám nebyla zjištěna přítomnost nadlimitních volných isokyanátů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1761
Datum: 2006-05-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Studijní obor: Inženýrství polymerů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2303


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
valeriánová_2006_dp.pdf 1.070Mb PDF Zobrazit/otevřít
valeriánová_2006_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
valeriánová_2006_op.doc 36Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet