Projekt motivačního systému zaměstnanců ve společnosti XYZ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt motivačního systému zaměstnanců ve společnosti XYZ

Show full item record

No preview available
Title: Projekt motivačního systému zaměstnanců ve společnosti XYZ
Author: Dufková, Kateřina
Advisor: Mikuláštík, Milan
Abstract: Tato diplomová práce pracuje s teoretickými poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců. V teoretické části práce jsou tedy popsány všechny podstatné prvky, které souvisí s řízením lidských zdrojů, jako odměňování, rozvoj či hodnocení zaměstnanců. Jsou zde také charakterizovány důležité teorie motivace, které ovlivňují motivační program společnosti, jež je popsán následně. Za důležitý flexibilní motivační systém je považován cafeteria systém. Na závěr teoretické části jsou uvedeny metody zjišťování úrovně motivace zaměstnanců. V praktické části je nejdříve popsána společnost, jíž se diplomová práce zabývá. Následně jsou analyzovány prvky motivace ve společnosti a to pomocí dotazníkového šetření, které je poté pomocí statistických metod vyhodnoceno. Projektová část práce obsahuje, na základě teoreticky nabytých poznatků a zjištění kritických bodů z analýzy praktické části, návrh motivačního programu společnosti, který je uceleným souborem opatření, jež by měl odstranit nespokojenost zaměstnanců a zároveň zvýšit jejich motivaci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/17630
Date: 2011-05-02
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: C 21398


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
dufková_2011_dp.pdfBlocked 2.342Mb PDF
dufková_2011_vp.doc 74.5Kb Microsoft Word View/Open
dufková_2011_op.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account