Sociální důsledky mentální anorexie a bulimie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální důsledky mentální anorexie a bulimie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Slavíčková, Bronislava
dc.date.accessioned 2012-03-10T18:57:26Z
dc.date.available 2012-03-10T18:57:26Z
dc.date.issued 2011-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17685
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Sociální důsledky mentální anorexie a bulimie? se věnuje dopadům zmíněných poruch příjmu potravy na člověka a to především po stránce sociální. Zabývám se tedy důsledky, jež negativně ovlivňují společenský život nemocného jedince a jeho oko-lí. V teoretické části se zabývám historií poruch příjmu potravy a dále vymezením pojmů mentální anorexie a bulimie. Následně uvádím s nimi spojené příčiny, příznaky, rizika a případnou léčbu. Je zde zmíněno i nejznámější občanské sdružení, které se této problema-tice aktivně věnuje. Ve druhé části se zaměřuji na samotné sociální dopady, jež uvedené poruchy příjmu potravy zapříčiňují. Ve svém výzkumu pak čtenáře seznamuji s kazuistikami žen trpících tímto druhem onemocnění. cs
dc.format 68 cs
dc.format.extent 2163056 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Poruchy příjmu potravy cs
dc.subject mentální anorexie cs
dc.subject bulimie cs
dc.subject Body mass index cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject Eating disorders en
dc.subject anorexia nervosa en
dc.subject bulimy nervosa en
dc.subject Body mass index en
dc.subject interview en
dc.subject cauistry en
dc.title Sociální důsledky mentální anorexie a bulimie cs
dc.title.alternative Social consequences of mental anorexia and bulimia en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2011-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis ?Social consequences of mental anorexia and bulimia? talks about the consequences emerging from mentioned problems of eating disorders to the human mental stage and overall society. Therefore, I am talking about consequences that are affecting the person with disorder, but also his/her significant others. In the theoretical grounding I describe a history of eating disorders and give definition of metal anorexia and bulimia. Further are explained causes, symptoms, and risks of those disorders and the possible treatment. Here you can also find community services that treat people with these disorders. In the second part I am focusing on the main social con-sequences caused by these disorders. Finally you can see the research, were are some case studies of women suffering with these disorders. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19767
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
slavíčková_2011_bp.pdf 2.062Mb PDF View/Open
slavíčková_2011_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
slavíčková_2011_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account