Prevence sociálně patologických jevů prožitkovou výchovou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence sociálně patologických jevů prožitkovou výchovou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Daněk, Milan
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:08:13Z
dc.date.available 2012-03-10T19:08:13Z
dc.date.issued 2011-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17705
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá využitím postupů prožitkové výchovy při prevenci sociálně patologických jevů na příkladě konkrétního realizovaného projektu ?Dobrodružství 2010?. Autor při jejím zpracování shrnuje teoretické poznatky a při popisu realizace projektu využívá svých osobních zkušeností s prací kurátora pro mládež a v neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží. cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 2932751 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prevence cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject prožitková výchova cs
dc.subject projekt cs
dc.subject rodina cs
dc.subject děti cs
dc.subject kurátor pro mládež cs
dc.subject nestátní nezisková organizace cs
dc.subject dobrodružství cs
dc.subject příroda cs
dc.subject zážitková akce cs
dc.subject letní tábor cs
dc.subject prevention en
dc.subject socio-pathological phenomena en
dc.subject experiential education en
dc.subject project en
dc.subject family en
dc.subject children en
dc.subject curator for youth en
dc.subject non governmental organization en
dc.subject NGO en
dc.subject adventure en
dc.subject nature en
dc.subject experiential events en
dc.subject summer camp en
dc.title Prevence sociálně patologických jevů prožitkovou výchovou cs
dc.title.alternative Prevention of socially pathological phenomena acquired by the way of experiential education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the use of experiential education practices in the prevention of socially pathological phenomena at a specific example of this project "The Adventure of 2010". While working on the author summarizes the theoretical findings. During the description of the project realization his personal experiences with social work for young people in nonprofit organizations working with children and youth are used. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17768
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
daněk_2011_bp.pdf 2.796Mb PDF View/Open
daněk_2011_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
daněk_2011_op.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account