Extremismus v České republice po roce 1989 a jeho vliv na dopsívající mládež

DSpace Repository

Language: English čeština 

Extremismus v České republice po roce 1989 a jeho vliv na dopsívající mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Kovařík, Martin
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:14:58Z
dc.date.available 2012-03-10T19:14:58Z
dc.date.issued 2011-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17717
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Extremismus v České republice po roce 1989 a jeho vliv na dospívající mládež? se zabývá vývojem extremismu v České republice po sametové revoluci a jeho vlivem na dospívajícího jedince. Práce v teoretické části pojednává o pojmu extremismus, jeho členění a vlivu extremismu na dospívající mládež. Zabývá se i výchovným prostředím a legislativou ve vztahu k mládeži. V praktické části byl proveden dotazníkový průzkum, směřující ke zjištění, zda a případně jak je mládež ex-tremismem ovlivňována. V závěru jsem se zaměřil na využití bakalářské práce v praxi, zejména pak při využití k prevenci ve vztahu k extremismu pro metodiky prevence na školách, kde průzkum probíhal. cs
dc.format 68 s. (111 893 znaků) cs
dc.format.extent 840890 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Extremismus cs
dc.subject pravicový extremismus cs
dc.subject levicový extremismus cs
dc.subject náboženský extremismus cs
dc.subject ekologický extremismus cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject globální prostředí cs
dc.subject lokální prostředí cs
dc.subject socializace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject soudnictví mládeže cs
dc.subject Extremism en
dc.subject right-wing extremism en
dc.subject left-wing extremism en
dc.subject religious extremism en
dc.subject ecological extremism en
dc.subject social pathological phenomena en
dc.subject global environment en
dc.subject local environment en
dc.subject socialization en
dc.subject prevention en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject judging of the young en
dc.title Extremismus v České republice po roce 1989 a jeho vliv na dopsívající mládež cs
dc.title.alternative Extremism in the Czech Republic since 1989 and its impact on adolescents en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Želásko, Petr
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis ?Extremism in the Czech Republic after 1989 and its influence on the adolescent young? deals with the development of extremism in the Czech Republic after the Velvet Revolution and its influence on an adolescent individual. In the theoretical part the thesis deals with the term extremism, its division and the infulence on the adolescent young. It also deals with the pedagogical environment and the legislation in relation to the young. In the practical part a survey via questionnaire was carried out to find out if and possibly how the young are influenced by extremism. In the conclusion I focused on the use of the bachelor's thesis in practise, especially the use for prevention in the relation to extremism for methodologists of prevention at schools where the survey took place. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18082
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject dospívající mládež cs
local.subject adolescents en


Files in this item

Files Size Format View
kovařík_2011_bp.pdf 821.1Kb PDF View/Open
kovařík_2011_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
kovařík_2011_op.doc 119Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account