Aktivizace osob s duševním onemocněním se zaměřením na schizofrenii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizace osob s duševním onemocněním se zaměřením na schizofrenii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bažantová, Mariana
dc.contributor.author Žielinská, Martina Mara
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:31:38Z
dc.date.available 2012-03-10T19:31:38Z
dc.date.issued 2011-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17741
dc.description.abstract Bakalářská práce "Aktivizace osob s duševním onemocněním se zaměřením na schizofrenii" pojednává o duševním onemocnění a o aktivizace osob se schizofrenním onemocněním. Cíl práce má odhalit význam aktivizace. Teoretická část rozebírá historický i současný pohled společnosti na duševní onemocnění, předkládá mýty o schizofrenii a skutečnost schizofrenního onemocnění. V souvislosti s tím definuje pojmy stigma, schizofrenie a aktivizace a přibližuje aktivizaci jako sociální službu a terapii. Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu, hlavní metodou sběru dat je dotazník, vyhodnocením dat je otevřené kódování a axiální model s využitím triangulace. Získaná data jsou prezentována postupem zakotvené teorie. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 3204038 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject duševní onemocnění cs
dc.subject stigmatizace cs
dc.subject schizofrenie cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject triangulace cs
dc.subject mental disorder en
dc.subject stigmatization en
dc.subject schizophrenia en
dc.subject activation en
dc.subject qualitative research en
dc.subject trianngulation en
dc.title Aktivizace osob s duševním onemocněním se zaměřením na schizofrenii cs
dc.title.alternative Activation of people with mental disorder focused on schizophrenia en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Balvín, Jaroslav
dc.date.accepted 2011-06-21
dc.description.abstract-translated Diploma theses "activation of people with mental disorder focused on schizophrenia" deals with mental disorder and activation of pople with schizophrenic disorder. Target of the thesis is to identify a significance of activation. Theoretical part analyse historical and present social view on mental disorder, submits the myths about schizophrenia and the reality of schizophrenic disorder. In connection withthis defines therms of stigma, schizophrenia and activation and approaches activation as a social service and therapy. Practical part comes out from qualitative research, main method of data collection is question-form, data evaluation is open coding and axial model with usage of triangulation. Gained data are presented in the line with grounded theory. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19897
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
žielinská_2011_bp.pdf 3.055Mb PDF View/Open
žielinská_2011_vp.pdf 864.4Kb PDF View/Open
žielinská_2011_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account