Zur Stellung des Deutschen als Fremdsprache anhand einer Befragung im Raum Vizovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zur Stellung des Deutschen als Fremdsprache anhand einer Befragung im Raum Vizovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gester, Helga Silke
dc.contributor.author Stöhrová, Karolína
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:39:08Z
dc.date.available 2012-03-10T19:39:08Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17756
dc.description.abstract Téma mé bakalařské práce je "Postavení němčiny jako cizího jazyka na základě dotazování na Vizovicku". Svou práci jsem rozdělila na dvě základní části. První je teoretická část, kde popisuji město vizovice a česko-německé vztahy. Především se chci zaměřit na historii města Vizovic a česko-německých vztahů. Ale také popisuji současnost Vizovic a česko-německých vztahů. V praktické části se zaměřuju na postoj obyvatel Vizovic k německému jazyku. Nejdříve jsem vypracovala dotazníky. Následně jsem požádala obyvatele Vizovic o vyplnění dotazníků. Poté jsem musela získané informace vyhodnotit. Do praktické části jsem také začlenila zajímavé interview. cs
dc.format 66 s. (bez mezer 81 157 znaků) cs
dc.format.extent 1536371 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso de
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject město Vizovice cs
dc.subject kultura cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject německý jazyk cs
dc.subject český jazyk cs
dc.subject národnost cs
dc.subject smlouvy cs
dc.subject town Vizovice en
dc.subject culture en
dc.subject relations en
dc.subject German language en
dc.subject Czech language en
dc.subject nationality en
dc.subject contracts en
dc.title Zur Stellung des Deutschen als Fremdsprache anhand einer Befragung im Raum Vizovice cs
dc.title.alternative The position of German as foreign language based on questioning in the area of Vizovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Renata
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor thesis is ?The position of German as foreign language based on questioning in the area of Vizovice?. There are two basic parts as I sectored my thesis. The first part is theoretical, where city Vizovice and Czech-German relationships is described. Firstly I want to concentre on Vizovice and Czech-German relationships history. Also I have describe Vizovice and Czech-German relations on the present. In practical part I target on the position of Vizovice inhabitants to the German lan-guage. I did work up questionnaires. As follows I asked any inhabitants of Vizovice to fill thats questionnaires. And finally I interpeted obtained informations. There are interested interview included in practical part also. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline German for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19222
dc.date.assigned 2011-01-19
utb.result.grade B
local.subject Vizovice-oblast (Česko) cs
local.subject Němci a Češi cs
local.subject dějiny cs
local.subject Vizovice Region (Czechia) en
local.subject Czechs and Germans en
local.subject history en


Files in this item

Files Size Format View
stöhrová_2011_bp.pdf 1.465Mb PDF View/Open
stöhrová_2011_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
stöhrová_2011_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account