Kompetence porodních asistentek

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Kompetence porodních asistentek

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kompetence porodních asistentek
Autor: Bednářová, Michaela
Vedoucí: Reslerová, Ludmila
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce jsou kompetence porodních asistentek. V teoretické části je popsaný vývoj historie porodní asistence, vymezen pojem porodní asi-stentka, popsáno vzdělávání a legislativa týkající se profese porodní asistentky a jsou zde definovány kompetence porodních asistentek. Ve výzkumné části byly pomocí dotazníkového šetření zjišťovány znalosti porodních asistentek v oblasti jejich kompetencí a informací souvisejících s jejich povoláním. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek, grafů a slovních komentářů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/17762
Datum: 2011-06-02
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 20155


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
bednářová_2011_bp.pdf 2.629Mb PDF Zobrazit/otevřít
bednářová_2011_vp.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
bednářová_2011_op.doc 49Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet