Komparace zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží a zákona o soudnictví ve věcech mládeže podle zákona č. 218/2003 Sb. - sociální a právní aspekty.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komparace zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží a zákona o soudnictví ve věcech mládeže podle zákona č. 218/2003 Sb. - sociální a právní aspekty.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Říhová, Helena
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:49:41Z
dc.date.available 2012-03-10T19:49:41Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17765
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit význam, který zákonodárci přikládali tvorbě obou specifických zákonů v trestních věcech mládeže. V úvodní části jsem provedla historický exkurz do trestního práva mládeže na našem území, zaměřila se na otázku odpovědnosti mladistvých za své patologické chování v oblasti kriminality a jejich možné příčiny. Kritickou analýzou zákonů jsem zjistila, že prioritou obou zákonů je výchovné působení na mládež, a to především prostředky nesankční povahy, prostředky, které signalizují skutečný zájem společnosti o nápravu a začlenění resocializovaného mladého jedince do pozitivních struktur společnosti. cs
dc.format 67 s. (136872) cs
dc.format.extent 959241 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kriminalita cs
dc.subject mládež cs
dc.subject opatření cs
dc.subject provinění cs
dc.subject trestní odpovědnost cs
dc.subject dítě mladší patnácti let cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject restorativní justice cs
dc.subject soud pro mládež cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Criminality en
dc.subject youth en
dc.subject measure en
dc.subject wrongdoing en
dc.subject criminal responsibility en
dc.subject children under fiflen years en
dc.subject juvenilie en
dc.subject restorative justice en
dc.subject juvenilie court en
dc.subject education en
dc.title Komparace zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží a zákona o soudnictví ve věcech mládeže podle zákona č. 218/2003 Sb. - sociální a právní aspekty. cs
dc.title.alternative Comparison of Act No. 48/1931 Coll. On Juvenile Criminal Justice Act and the Juvenile Courts Act No. 218/2003 Coll. - Social and legal aspects. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The topic of my diploma thesis is to determine the importance attributed by lawmakers to making two specific laws in criminal matters of young people. In the first part I have made a historical excursion into the youth criminal justice in our country, I have focused on the question of criminal responsibility of juveniles for their pathological behavior in the field of crime and their possible causes. Due to the critical analysis of the laws, I realized that the priority of both laws is an educational influence on youth, primarily by non-penalty means, means that indicate a real interest of society in a remedy and an inclusion of a resocialized young individual into positive structures of a society. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18542
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade C
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject zákony cs
local.subject juvenile delinquency en
local.subject laws en


Files in this item

Files Size Format View
říhová_2011_bp.pdf 936.7Kb PDF View/Open
říhová_2011_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
říhová_2011_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account