Proměny současné rodiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Proměny současné rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pipová, Lenka
dc.contributor.author Nováková, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-03-11T02:14:22Z
dc.date.available 2012-03-11T02:14:22Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17801
dc.description.abstract Práce je rozdělena do tří samostatných kapitol. První kapitola přibližuje historický vývoj rodiny, od antiky po proměny v kontextu industrializace. Druhá kapitola se věnuje teoretickému pohledu na rodinu, její charakteristiku z pohledu společenských věd, zabývá se funkcemi a charakteristikou v současnosti. Třetí kapitola je zaměřena nesezdané soužití, vnímání rodiny jako instituce- sňatečnost, rozvodovost. cs
dc.format 38 s. cs
dc.format.extent 1080199 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject sňatek cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject nesezdané soužití cs
dc.subject historie rodiny cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject antika cs
dc.subject středověk cs
dc.subject industrializace cs
dc.subject primární rodina cs
dc.subject Family en
dc.subject marriage en
dc.subject marriage-rate en
dc.subject divorce-rate en
dc.subject cohabitation en
dc.subject historical progress of family en
dc.subject family functions of family en
dc.subject antics en
dc.subject middleage en
dc.subject primary family en
dc.title Proměny současné rodiny cs
dc.title.alternative Changes of a current family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated This essay is split into the three separate chapters. The first chapter approaches historical progress of a family, from the antics up to the transformations in the industrialization context. Second chapter is dedicated to the teoretical view of a family, its characteristics from the social sciences point of view, it is oriented in its functions and characteristics at present. Third chapter is oriented in cohabitation, perceiving a family as an institution marriage and divorce rate. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18321
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade D
local.subject společenský vývoj cs
local.subject social development en


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2011_bp.pdf 1.030Mb PDF View/Open
nováková_2011_vp.zip 15.05Kb Unknown View/Open
nováková_2011_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account