Vliv současné rodiny na výchovu dětí a mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv současné rodiny na výchovu dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Vaculínová, Petra
dc.date.accessioned 2012-03-11T02:22:42Z
dc.date.available 2012-03-11T02:22:42Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17817
dc.description.abstract Záměrem bakalářské práce na téma "Vliv současné rodiny na výchovu dětí a mládeže" je popsat postavení rodiny ve společnosti, specifikovat její základní funkce, charakterizovat současnou rodinu a uvést znaky dnešní rodiny, díky nimž dochází ke změnám uvnitř rodiny a ve vztazích mezi jednotlivými členy. Dále objasnit faktory, prostřednictvím nichž současná rodina ovlivňuje výchovu dětí a mládeže. K nejvýznamnějším z nich patří výchova ke kázni, důslednost, stanovování hranic ve výchově a v neposlední řadě komunikace v rodině. Také se věnuje průzkumu provedenému mezi dětmi a mládeží na základní škole, který prezentuje výše popsané faktory v praktické rovině. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 1697957 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject děti cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject znaky rodiny cs
dc.subject výchova ke kázni cs
dc.subject důslednost cs
dc.subject komunikace v rodině cs
dc.subject odměny a tresty cs
dc.subject stanovení hranic cs
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.subject children en
dc.subject function of family en
dc.subject features of family en
dc.subject upbringing to obedience en
dc.subject consistency en
dc.subject communication in family en
dc.subject rewards and punishments en
dc.subject setting up borders en
dc.title Vliv současné rodiny na výchovu dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Influence of today's family on raising children and youth en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor thesis with topic "Influence of contemporary family on bringing up children and youth" is focused on describing the situation of family in the society, tries to specify its basic functions, to characterize contemporary family and to show the features of current family thanks to which there are changes in the family and in the relations among individual family members. Further, it wants to clarify factors through which contemporary family influences upbringing of children and youth. To one of the most significant factors belongs education to obedience, consistency, setting up borders in the upbringing and last but not least communication in family. This bachelor thesis focuses also on research made among children and youth at a basic school that presents the above mentioned factors from the perspective of reality. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18801
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject rodinná výchova cs
local.subject family education en


Files in this item

Files Size Format View
vaculínová_2011_bp.pdf 1.619Mb PDF View/Open
vaculínová_2011_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
vaculínová_2011_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account