Sociální percepce národnostních menšin a mezinárodních migrantů v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální percepce národnostních menšin a mezinárodních migrantů v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Havlíčková, Kamila
dc.date.accessioned 2012-03-11T02:24:31Z
dc.date.available 2012-03-11T02:24:31Z
dc.date.issued 2011-04-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17822
dc.description.abstract Migrace obyvatelstva a globalizace jsou projevy dnešní doby, které s sebou nesou mnoho pozitiv i negativ. Pozornost této bakalářské práce je věnována právní legislativě vztahující se k problematice menšin v ČR a EU, funkci státní správy v oblasti začleňování cizinců. Velký prostor je vyhrazen konkrétním pojmům, jako jsou diskriminace a rasismus. Rozsáhlejší části jsou věnovány ekonomickým imigrantům a dotazníkovému průzkumu mezi nimi. Další části přinášejí základní informace o historickém a současném vývoji menšin. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 530090 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Menšiny cs
dc.subject ekonomičtí migranti cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject politika menšin cs
dc.subject národnost cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject začleňování menšin cs
dc.subject Minorities en
dc.subject economic migrants en
dc.subject legislation en
dc.subject politics en
dc.subject minorities en
dc.subject ethnicity en
dc.subject racism en
dc.subject discrimination en
dc.subject inclusion of minorities en
dc.title Sociální percepce národnostních menšin a mezinárodních migrantů v České republice cs
dc.title.alternative Social perception of ethnic minorities and imigrants in the Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ballová, Nataša
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated Migration and globalization are manifestations of our time. They carry a lot of positives and negatives. In this thesis the attention is devoted to the legal legislation relating to the issue of minorities in the Czech Republic and the EU, and to the function of government in the integration of foreigners. There is a large area covering specific terms, such as discrimination and racism. Extensive sections were devoted to economic migrants and a questionnaire survey among them. Other sections provide basic information about historical and current development of minorities. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17984
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject začlenění imigrantů cs
local.subject politika integrace cizinců cs
local.subject integration of immigrants en
local.subject immigrant integration policy en


Files in this item

Files Size Format View
havlíčková_2011_bp.pdf 517.6Kb PDF View/Open
havlíčková_2011_vp.zip 13.60Kb Unknown View/Open
havlíčková_2011_op.pdf 544.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account