Zátěžové faktory příslušníků vězeňské služby.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zátěžové faktory příslušníků vězeňské služby.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Krčková, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:34:21Z
dc.date.available 2010-07-13T23:34:21Z
dc.date.issued 2006-04-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1784
dc.description.abstract Příslušníci Vězeňské služby České republiky jsou v denním kontaktu s vězni. Na jejich práci jsou kladeny vysoké nároky, čímž jsou ve značné míře vystaveni působení stresu. Tento je vyvolán nejen pracovním prostředím, charakterem práce, ale i různými bezpečnostními opatřeními a autoritativním stylem řízení. Bakalářská práce má vysvětlit příčiny ukončování služebního poměru příslušníků Vazební věznice Brno. V práci je vysvětlen pojem stres, který je dnes všudypřítomným jevem v životě člověka. Jsou zde popsány způsoby, kterými lze zátěžové situace zmírnit, eliminovat nebo jejich vzniku předcházet. Velmi významnou úlohu v řízení lidských zdrojů má motivace a celoživotní vzdělávání personálu. cs
dc.format 45 s cs
dc.format.extent 327789 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vězeňská služba cs
dc.subject příslušník cs
dc.subject zátěžový faktor cs
dc.subject stres cs
dc.subject stresogenní faktor cs
dc.subject vězněná osoba cs
dc.subject krize cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject Prison service en
dc.subject prison officer en
dc.subject stress factor en
dc.subject stress en
dc.subject prisoner en
dc.subject crisis en
dc.subject crisis intervention en
dc.title Zátěžové faktory příslušníků vězeňské služby. cs
dc.title.alternative Stress factor of Prison service members. Essay. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated Members of the Czech prison service are in daily contact with prisoners. High demands are placed on their work, which means they are exposed to a significant level of stress. This is caused not only by the working environment and the kind of work, but also by the various security measures and an authoritarian management style. The essay explains reasons why members of the prison service in Brno terminate their employment. The notion of stress is also explained, which nowadays is an ever-present phenomenon in people's lives. The essay describes possibilities for reducing difficult situations and eliminating or even preventing the occurrence of stress. The most important task in human resources management is motivation and lifetime education for personnel. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4383
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krčková_2006_bp.pdf 320.1Kb PDF View/Open
krčková_2006_vp.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open
krčková_2006_op.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account