Hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zajitzová, Eliška
dc.contributor.author Hortová, Hana
dc.date.accessioned 2012-03-11T09:25:07Z
dc.date.available 2012-03-11T09:25:07Z
dc.date.issued 2011-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17919
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na školní hodnocení žáků na prvním stupni ZŠ. Teore-tická část je rozdělena do čtyř základních částí. První část pojednává o hodnocení obecně. Druhá část přináší definici pojmu školní hodnocení, jeho typy, fáze, funkce a formy. Třetí část je zaměřena na dva způsoby hodnocení ? klasifikace a slovní hodnocení. Čtvrtá část se zabývá účastníky školního hodnocení ? pedagog, žák, rodiče žáka. Praktická část práce je zaměřena na výzkum. Pomocí dotazníkového šetření jsem zjišťovala postoje rodičů a pe-dagogů ke konkrétnímu způsobu hodnocení. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 2284917 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hodnocení cs
dc.subject typy cs
dc.subject fáze cs
dc.subject funkce cs
dc.subject formy cs
dc.subject klasifikace cs
dc.subject slovní hodnocení cs
dc.subject známka cs
dc.subject objektivita cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject žák cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject evaluation en
dc.subject types en
dc.subject stages en
dc.subject functions en
dc.subject forms en
dc.subject classification en
dc.subject rating of words en
dc.subject mark en
dc.subject externality en
dc.subject pedagogue en
dc.subject student en
dc.subject parents en
dc.title Hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ cs
dc.title.alternative Assessment of pupils to 1 primary school en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novotná, Jarmila
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with school clasification at first stage in elementary school. Theoretical part is divided in four basic parts. First part deals with classification. Second part give us more information about the term of school classification, its types, stages, functions and forms. Third part deals with two concepts of clasification ? clasification itself and rating of words. Fourth part is covering the participants ? pedagogue, student and parents. Practical part aims on research. I have identify bearings of parents and pedagogues to the specific forms of clasification ? using independent questionary. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 19243
dc.date.assigned 2011-01-19
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hortová_2011_dp.pdf 2.179Mb PDF View/Open
hortová_2011_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
hortová_2011_op.zip 49.05Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account