Vliv kultury organizace na pracovní morálku pracovníků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv kultury organizace na pracovní morálku pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Řehořová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:38:34Z
dc.date.available 2010-07-13T23:38:34Z
dc.date.issued 2005-11-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1791
dc.description.abstract Práce je zaměřena na popis firemní kultury a uvedení faktorů které firemní kultura obsahuje a které ovlivňují morálku pracovníků. Pojednává o základních faktorech firemní kultury a jejich vlivech na pracovní morálku pracovníků. Pozornost je věnována metodám a postupům, které naznačují jak se zasloužit o to, aby v organizacích panovala zdravě pozitivní morálka pracovníků, která bude přispívat k prosperitě organizací a to nejenom z hlediska zisku. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 335163 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Firemní kultura cs
dc.subject morálka cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject motivace cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject Company culture en
dc.subject moral en
dc.subject workers en
dc.subject motivation en
dc.subject remuneration en
dc.title Vliv kultury organizace na pracovní morálku pracovníků cs
dc.title.alternative The effect of organizational culture on employee' work ethics en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2006-02-02
dc.description.abstract-translated This work is focused on description of the company culture, and stating factors, which the company culture consist of and which influence the moral of workers. It deals with basic factors of the company culture nad their impacts on the working moral of workers. Attention is paid to methods and procedures which imply how to play an important role in the healthfully positive moral of workers in organizations, which will contribute to company prosperity, not only from the point of view of a profit. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2404
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
local.subject pracovní morálka cs
local.subject kultura organizace cs
local.subject labor morals en
local.subject corporate culture en


Files in this item

Files Size Format View
řehořová_2006_bp.pdf 327.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account