Adopce na dálku v programu Bangbaby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Adopce na dálku v programu Bangbaby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šťastná, Jarmila
dc.contributor.author Matyášová, Petra
dc.date.accessioned 2012-03-11T10:15:45Z
dc.date.available 2012-03-11T10:15:45Z
dc.date.issued 2011-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17994
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na projekt Adopce na dálku. Cílem práce je blíže popsat sponzorský program o. s. ADRA s názvem bangbaby. V teoretické části se zabývá vyme-zením pojmů adopce a adopce na dálku, historií projektu Adopce na dálku a blíže popisuje program Bangbaby realizovaný o. s. ADRA. Jsou zde uvedeny také vybrané české a světo-vé organizace, které se sponzorstvím dětí zabývají. Praktická část je věnována výzkumu, který byl realizovaný ve spolupráci s o. s. ADRA. Výzkum byl zaměřen na zmapování toho, kteří lidé se zapojili do programu Bangbaby a jaké důvody je k tomu vedly. Dílčím cílem bylo poskytnutí zpětné vazby pro o. s. ADRA o sponzorech jejich programu Bangbaby. cs
dc.format 58 s. (65 786 znaků) cs
dc.format.extent 3027620 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject negramotnost cs
dc.subject adopce cs
dc.subject adopce na dálku cs
dc.subject sponzorství cs
dc.subject illiteracy en
dc.subject adoption en
dc.subject distance adoption en
dc.subject child sponzorship en
dc.title Adopce na dálku v programu Bangbaby cs
dc.title.alternative Sponsorship in program Bangbaby en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2011-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the project of child sponsorship. The goal is describe the ADRA's sponsorship program Bangbaby. The theoretical part deals with defining the con-cept of adoption and sponsorship, history of sponsorship and further desribe program Ban-gbaby realized by ADRA. There are also provided selected czech and international organi-zations which engage the sponsorship. The practical part is devoted to research which was realized by co-operation with ADRA. The research was aimed at mapping of the people who participace in the program Bangbaby and the mason for doing so. Partial goal was provided feedback for ADRA about sponzors of their program Bangbaby. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19444
dc.date.assigned 2011-01-20
utb.result.grade B
local.subject adopce na dálku cs
local.subject Bangladéš cs
local.subject child sponsorship en
local.subject Bangladesh en


Files in this item

Files Size Format View
matyášová_2011_bp.pdf 2.887Mb PDF View/Open
matyášová_2011_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
matyášová_2011_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account