Antimikrobiální účinky monoacylglycerolů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Antimikrobiální účinky monoacylglycerolů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krejčí, Jiří
dc.contributor.author Kulendová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:42:32Z
dc.date.available 2010-07-13T23:42:32Z
dc.date.issued 2006-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1799
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o účinku MAG C8:0, MAG C10:0, MAG C12:0 a MAG C16:0 a jejich vzájemných kombinacích na kvasinky Saccharomyces cerevisiae a vybrané druhy plísní. Tyto plísně byly izolovány z trvanlivého vojenského chleba, dále pak z pečiva, které zplesnivělo volně v domácnosti. Účinky MAG byly taktéž pozorovány na čistých kulturách plísní, které jsou součástí potravin nebo naopak tyto potraviny kontaminují. Další náplní práce bylo pozorování vlivu různých koncentrací MAG na kynutí těsta a na růst kontaminujících či očkovaných plísní na chlebě, který byl ošetřen 1%-ním roztkokem MAG C8:0 či MAG C10:0. cs
dc.format 103 s., 13 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 11961000 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Monoacylglyceroly cs
dc.subject antimikrobiální účinky cs
dc.subject kvasinky cs
dc.subject plísně cs
dc.subject pečivo cs
dc.subject Monoglycerides en
dc.subject antimicrobial effect en
dc.subject yeast en
dc.subject fungi en
dc.subject bread en
dc.title Antimikrobiální účinky monoacylglycerolů cs
dc.title.alternative Antimicrobial effect of monoglycerides en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated Diploma work discuss about the effect MAG C8:0, MAG C10:0, MAG C12:0 and MAG C16:0 and their cross combinations on the yeast Saccharomyces cerevisiae and some kind of fungi. Fungi was isolated from durable military bread or was isolated from bread, which was contaminated in household. Also the effect of monoglycerides was observed on the pure cultures of fungi, which are one of the component of foodstuff or which are contamined the foodstuff. The other part of diploma work deals the effect of monoglycerides on the proofing dough. The last experiment was the monitoring the antifungal effect of MAG on the bread. The 1% aqueous solution of MAG C8:0 and MAG C10:0 was prepared and bread was smeard with this solution. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/203 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and economics of fat, detergent and cosmetics production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 2279
dc.date.assigned 2005-10-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kulendová_2006_dp.pdfBlocked 11.40Mb PDF View/Open
kulendová_2006_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
kulendová_2006_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account