A Study of Selected English Idioms

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Study of Selected English Idioms

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čechová, Hana
dc.contributor.author Kundrata, Tomáš
dc.date.accessioned 2012-03-11T10:33:59Z
dc.date.available 2012-03-11T10:33:59Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18019
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá idiomy a idiomatickými výrazy. Teoretická část se zaměřuje na komplexní vysvětlení pojmu idiom. K úplnému pochopení tohoto pojmu budou poskytnuty různé definice s příklady. Dále teoretická část zkoumá dva významy idiomů, doslovný a obrazný; a také zkoumá ekvivalenci idiomů mezi češtinou a angličtinou. Praktická část této bakalářské práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřená na studium vybraných anglických idiomů, zejména na jejich etymologii. Druhá část předkládá průzkum mezi Brity. cs
dc.format 48s (56 925 znaků) cs
dc.format.extent 877650 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject idiom cs
dc.subject idiomatická spojení cs
dc.subject ekvivalent cs
dc.subject původ cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject fráze cs
dc.subject idiomatická etymologie cs
dc.subject idiom en
dc.subject equivalent en
dc.subject origin en
dc.subject survey en
dc.subject phrase en
dc.subject etymology of idioms en
dc.title A Study of Selected English Idioms cs
dc.title.alternative A Study of Selected English Idioms en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2011-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with idioms and idiomatic expressions. The theoretical part of the bachelor thesis focuses on complex explanations of the term ?idiom.? Numerous definitions with examples will be provided to define the term ?idiom.? Furthermore, the theoretical part explores two possible meanings of idioms, the literal and the figurative; and it also researches equivalency of idioms in Czech and in English. The practical part of this bachelor thesis consists of two parts. The first part focuses on a study of selected English idioms, mainly on their etymology. The second part is comprised of a survey on idioms carried out among British participants. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19552
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade C
local.subject anglický jazyk cs
local.subject lexikologie cs
local.subject slovní spojení cs
local.subject English language en
local.subject lexicology en
local.subject collocation en


Files in this item

Files Size Format View
kundrata_2011_bp.pdf 857.0Kb PDF View/Open
kundrata_2011_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
kundrata_2011_op.zip 16.36Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account