Vliv rodinné výchovy na vznik poruch chování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv rodinné výchovy na vznik poruch chování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila cs
dc.contributor.author Hřivnová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:43:24Z
dc.date.available 2010-07-13T23:43:24Z
dc.date.issued 2006-06-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1802
dc.description.abstract Předmětem této závěrečné práce je podíl rodinné výchovy na vznik poruch chování. V teoretické části jsem se zabývala popisem základních poruch chování u dětí a vlivem špatného rodinného zázemí či nevyhovující rodinné výchovy na jejich vznik. Přitom jsem brala v úvahu i biologické a sociální vlivy, avšak rodinnou výchovu jsem určila jako nejdůležitější faktor. V části praktické jsem porovnávala problémové chování dětí z rozvedených a úplných rodin. Výzkumem jsem zjistila, že na vznik poruch chování má vliv především fakt, zda je dítě v rodině spokojené nebo ne. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 2962175 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinná výchova cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject psychická deprivace cs
dc.subject lež cs
dc.subject krádež cs
dc.subject opuštění domova cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject vandalismus cs
dc.subject žhářství cs
dc.subject agrese cs
dc.subject sebevražda cs
dc.subject vražda cs
dc.subject social patology en
dc.subject the disordes of behaviour en
dc.subject the family upbringing en
dc.subject the disfunction family en
dc.subject the mental deprivation en
dc.subject the lie en
dc.subject the robbery en
dc.subject the desolate of home en
dc.subject the vandalism en
dc.subject the incediarism en
dc.subject the aggression en
dc.subject the suicide en
dc.subject the murder en
dc.title Vliv rodinné výchovy na vznik poruch chování cs
dc.title.alternative The Effect Of Family Upbringing To Rise Disorders Of Behaviour en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis deals with the share of family upbringing in formation of behaviour disordes. In the theoretical part of my thesis I described the essential behaviour disordes of children and impact of poor family enviroment or unsatisfactory family education on their formation. At the same time I took into acount biological and social effects, however I have detemined the family upbringing as the most important factor. In the pratical part I made a comparison of problematic behaviour of children from a single-parent families and complete families. My research has proven that the fact whether a child is or is not happy in his family is the key factor in formation of behaviour disordes. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4064
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hřivnová_2006_bp.pdf 2.824Mb PDF View/Open
hřivnová_2006_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
hřivnová_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account