Pomoc obětem stalkingu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pomoc obětem stalkingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela
dc.contributor.author Věrný, Jaroslav
dc.date.accessioned 2012-03-11T10:53:32Z
dc.date.available 2012-03-11T10:53:32Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18052
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá v České republice poměrně novým sociálním fenoménem stalking. Obsahem práce je historie fenoménu, původ pojmenování, jeho obsah a popis. Práce dále obsahuje popis pachatele a několik typů členění pachatelů dle motivu, informace o obětech pronásledování, možnostech obrany a pomoci. Práce také obsahuje právní rámec stalkingu v minulosti a v současnosti. V neposlední řadě se práce zabývá organizacemi a institucemi zabývajícíma se stalkingem. cs
dc.format 65 s. (96 493) cs
dc.format.extent 1270033 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stalking cs
dc.subject pronásledování cs
dc.subject stalker cs
dc.subject oběť stalkingu cs
dc.subject právní úprava cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject stalking en
dc.subject persecution en
dc.subject stalker en
dc.subject victim of stalking en
dc.subject legislation en
dc.subject qualitative research en
dc.title Pomoc obětem stalkingu cs
dc.title.alternative Assistance to victims of stalking en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2011-06-16
dc.description.abstract-translated This backelar thesis deals with quite a new social phenomenon in the Czech Republic called stalking. The countent of the thesis is the history of this phenomenon, the origin of its name and its description. It also coutains description of the offender and several types of offender's classification according to the information motive about the victims of stalking, the possibilities of defence and help. Next, this thesis contains legal framework of stalking in the past and nowadays, and it also mentions organizations and institutions dealing with stalking. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19852
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade E
local.subject pomoc obětem cs
local.subject stalking cs
local.subject help to victims en
local.subject stalking en


Files in this item

Files Size Format View
věrný_2011_bp.pdf 1.211Mb PDF View/Open
věrný_2011_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
věrný_2011_op.zip 14.98Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account