Diskriminace muslimských žen v dílech Mariane Satrapi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Diskriminace muslimských žen v dílech Mariane Satrapi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Šebestová, Barbora
dc.date.accessioned 2012-03-11T10:57:57Z
dc.date.available 2012-03-11T10:57:57Z
dc.date.issued 2011-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18057
dc.description.abstract Barbora Šebestová, název práce: Diskriminace muslimských žen v dílech Mariane Satrapi, UTB ve Zlíně 2011. Moje bakalářská práce pojednává o diskriminaci žen v muslimských zemích a o jejich právech i povinnostech. Dále se zabývá vznikem a rozvojem feminismu a diskriminací žen v kontextu feminismu obecně. Hlavní část práce zahrnuje analýzu díla Persepolis a dalších děl íránské spisovatelky Mariane Satrapi. Snažím se zde o odstranění všech předsudků týkající se muslimské kultury. Práce je zakončena zamyšlením se nad významem diskriminace žen pro sociální pedagogiku. cs
dc.format 58 cs
dc.format.extent 662188 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject diskriminace žen cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject islám cs
dc.subject práva a povinnosti cs
dc.subject Mariane Satrapi cs
dc.subject komiks cs
dc.subject feminismus cs
dc.subject discrimination women en
dc.subject religion en
dc.subject Islam en
dc.subject discretions and duties en
dc.subject Mariane Satrapi en
dc.subject comic en
dc.subject feminism en
dc.title Diskriminace muslimských žen v dílech Mariane Satrapi cs
dc.title.alternative Discrimination Muslim Women in Works Mariane Satrapi en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated Barbora Šebestová, Title of a work: Discrimination Muslim women in works Mariane Satrapi. UTB in Zlin 2011. My bachelor?s thesis deals with discrimination women in Muslim companies and about their discretions and duties. I?m writing also about rise and developement feminism and discrimination women in context feminism. Major part my work includes analysis work Persepolis and next works by Iranian writer Mariane Satrapi. I try take out all prejudices about Muslim culture in my work. In the end my thesis deals with meaning discrimination women for social pedagogy. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18631
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject Satrapi, Marjane, 1969- cs
local.subject muslimské ženy cs
local.subject Satrapi, Marjane, 1969- en
local.subject Muslim women en


Files in this item

Files Size Format View
šebestová_2011_bp.pdf 646.6Kb PDF View/Open
šebestová_2011_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
šebestová_2011_op.doc 36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account