Mládež a způsoby využívání volného času ve vztahu k médiím z pohledu disciplíny technologie vzdělávání.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mládež a způsoby využívání volného času ve vztahu k médiím z pohledu disciplíny technologie vzdělávání.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Brabcová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:44:08Z
dc.date.available 2010-07-13T23:44:08Z
dc.date.issued 2006-04-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1806
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje způsobům a formám činnosti mládeže v určitém psychologickém stádiu vývoje a využíváním volného času ovlivněného působením médií. Je zde vysvětlen pojem a význam masových médií, volného času a různý pohled na něj. Poukazuje na různé stupně aktivit jednotlivců i celých sociálních skupin, pojmenovává negativní aspekty činnosti mládeže a navrhuje možné způsoby řešení tohoto stupně vzdělávání. cs
dc.format 63 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 551998 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Volný čas cs
dc.subject pedagogika volného času cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject mediální prostředí cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject právní aspekty cs
dc.subject rekreační činnost cs
dc.subject střediska volného času cs
dc.subject Free time en
dc.subject pedagogy of free time en
dc.subject young people en
dc.subject family en
dc.subject lifestyle en
dc.subject media surroundings en
dc.subject criminal aktivity en
dc.subject law aspects en
dc.subject recreation aktivity en
dc.subject free time centres en
dc.title Mládež a způsoby využívání volného času ve vztahu k médiím z pohledu disciplíny technologie vzdělávání. cs
dc.title.alternative Young people and the use of free time and the media from the point of view of the discipline of the technology of education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor work presents the ways and forms of activities for young people in the definite psychological stage of evolution and using of free time influenced by the action of mass media. It is explained the notion and meaning of mass media, free time and the different view of them. It refers to different degrees of activities for an individual and all social groups. It defines the negative aspects of activities for young people and suggests the possible methods of solution for this degree of education. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4377
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
brabcová_2006_bp.pdfBlocked 539.0Kb PDF View/Open
brabcová_2006_vp.doc 23Kb Microsoft Word View/Open
brabcová_2006_op.doc 23Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account