Rodina - její funkce primární prevence

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rodina - její funkce primární prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašková, Vendula
dc.contributor.author Slezáková, Veronika
dc.date.accessioned 2012-03-11T11:11:43Z
dc.date.available 2012-03-11T11:11:43Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18083
dc.description.abstract Bakalářská práce "Rodina - její funkce primární prevence" je zaměřena na rodinu, její funkci a úlohu v životě jedince. Cílem bakalářské práce bylo poukázat na důležitost rodiny v životě dítěte a na to, že je láskyplná výchova v rodině nejlepší prevencí do života dítěte. V první části jsem se zabývala rodinou obecně, jejím vývojem, výchovnými styly v rodině, funkcemi rodiny, úlohou prarodičů a sourozenců v rodině. Ve druhé části jsem provedla šetření formou rozhovoru s jedinci různého věku na otázky týkající se důležitosti rodiny v jejich životě. cs
dc.format 99 s. cs
dc.format.extent 402499 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject prevence cs
dc.subject socializace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject úplná a neúplná rodina cs
dc.subject sourozenci cs
dc.subject prarodiče cs
dc.subject Family en
dc.subject education en
dc.subject prevention en
dc.subject socialization en
dc.subject communication en
dc.subject family function en
dc.subject complete and incomplete family en
dc.subject siblings en
dc.subject grandparents en
dc.title Rodina - její funkce primární prevence cs
dc.title.alternative Family and its function of primary prevention en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Jiřina
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis named ?The Family ? the functions of primary prevention? is focused on the family, its function and role in human life. The aim of this thesis was to highlight the importance of family in the child's life and the fact, that education in a loving family is the best prevention of the child's life. The first part dealt with the family in general, its development, parenting styles in the family, the family funkcions, the role of grandparents and siblings in the family. In the second part I carried out the investigation through interviews with individuals of different ages on issues of importance in their family life. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18559
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade B
local.subject funkce rodiny cs
local.subject family functions en


Files in this item

Files Size Format View
slezáková_2011_bp.pdf 393.0Kb PDF View/Open
slezáková_2011_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
slezáková_2011_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account