Institucionální pomoc obětem obchodování s lidmi nucené prostituce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Institucionální pomoc obětem obchodování s lidmi nucené prostituce

Show full item record

No preview available
Title: Institucionální pomoc obětem obchodování s lidmi nucené prostituce
Author: Přikrylová, Alena
Advisor: Vymazalová, Monika
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám tématem obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování žen. V úvodu vymezuji pojem obchodování s lidmi a sexuální vykořisťování žen. Následně se věnuji typologii a definici obětí tohoto trestného činu. V dalších kapito-lách jsou popsána aktuální legislativní opatření a situace v České republice. V závěru teore-tické části se zabývám institucemi, které pomáhají obětem obchodování s lidmi v České republice. V provedeném výzkumu bylo mým záměrem na základě případových studií a rozhovorů s respondenty, zmapovat cíle, možnosti, způsoby spolupráce, dosavadní zkuše-nosti a vnímání dané problematiky. Zabývám se zde jednak pohledem zainteresovaných profesionálů, tak i samotných obětí trestné činnosti. V poslední kapitole jsou shrnuty vý-sledky provedeného výzkumného šetření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/18085
Date: 2011-04-28
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: D 14039


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
přikrylová_2011_dp.pdf 5.856Mb PDF View/Open
přikrylová_2011_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
přikrylová_2011_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account