Budování firemní kultury za použití prostředků marketingových komunikací ve vybrané firmě Veletrhy Brno, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Budování firemní kultury za použití prostředků marketingových komunikací ve vybrané firmě Veletrhy Brno, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Světlík, Jaroslav cs
dc.contributor.author Šopfová Bajerová, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:54:26Z
dc.date.available 2010-07-13T23:54:26Z
dc.date.issued 2006-05-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1826
dc.description.abstract Oblast budování firemní kultury, kterou jsem si vybrala pro svoji diplomovou práci, se v poslední době stává velmi častým námětem firemních porad a meetingů. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na proces budování firemní kultury a jeho možnosti aplikace nástrojů marketingových komunikací. Úvodní část popisuje celkovou problematiku firemní kultury, představuje faktory, které neoddělitelně s touto oblastí souvisí a nabízí náhled na firemní kulturu z hlediska marketingových principů. Praktická část popisuje společnost Veletrhy Brno a její procesy spjaté s firemní kulturou. Tato část zahrnuje průzkum ve formě dotazníkového šetření mezi vybranými cílovými skupinami, který se soustředí na problematiku vnímání profilu a práce manažerů PR a reklamy jako subkultury v rámci firmy. V závěru je zpracován návrh na postup budování firemní kultury ve jmenované firmě a definice nástrojů k dosažení vytyčených cílů. cs
dc.format 99 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2285254 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Marketingové komunikace cs
dc.subject kultura cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject budování firemní kultury cs
dc.subject strategie cs
dc.subject vize cs
dc.subject mise cs
dc.subject cíle cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject norma cs
dc.subject identita cs
dc.subject management cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject culture en
dc.subject subculture en
dc.subject building of the Corporate Identity en
dc.subject strategy en
dc.subject vision en
dc.subject mission en
dc.subject goals en
dc.subject value en
dc.subject standard en
dc.subject identity en
dc.subject management en
dc.subject employee en
dc.subject questionnarie en
dc.title Budování firemní kultury za použití prostředků marketingových komunikací ve vybrané firmě Veletrhy Brno, a.s. cs
dc.title.alternative Building of the Corporate Identity (CI) while using marketing strategies in choosen firm VELETRHY BRNO, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan cs
dc.date.accepted 2006-06-05 cs
dc.description.abstract-translated Field of the Corporate Identity, which I choose for my theases work is becoming to be a very common subject during a corporate meetings. From this reason I targeted this process, to build a company structure and its marketing strategies. The introduction describes the whole structure of CI and introduces a factor, which depends on it and is presenting a view into the CI from the marketing principles point of view. The practical part is describing company the VELETRHY BRNO a.s. and their dealings with CI. This part includes the research in form of an inquiry among the selected groups, focused on the problem solving profile of PR managers and advertisement, as the subculture within the company's border. At the conclusion there is a suggestion, depicting how to continue to build a subculture and a definition of means to set the goal for the VELETRHY BRNO. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2748
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šopfová bajerová_2006_dp.pdfBlocked 2.179Mb PDF View/Open
šopfová bajerová_2006_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
šopfová bajerová_2006_op.doc 62Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account