Hodnocení smyslu života u seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení smyslu života u seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina cs
dc.contributor.author Navrátilová, Renáta cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T13:35:57Z
dc.date.available 2012-03-11T13:35:57Z
dc.date.issued 2011-04-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18284
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zjišťováním a posouzením smyslu života seniorů žijících samostatně a života seniorů žijících v domovech pro seniory. Vychází z poznatků odborné literatury a informací čerpaných z internetových zdrojů. Zabývá se oblastmi stárnutí a stáří, sociální a zdravotní péčí o seniory a teoretickým vymezením kvality života. Zabývá se posouzením důležitosti a spokojenosti v určitých oblastech lidského života. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 313659 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Seniorský věk cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject stáří cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject důležitost cs
dc.subject smysl života cs
dc.subject Senior age en
dc.subject senior's care en
dc.subject quality of life en
dc.subject old age en
dc.subject satisfaction en
dc.subject importace en
dc.subject meaning of life en
dc.title Hodnocení smyslu života u seniorů cs
dc.title.alternative The sense of life evaluation at seniors en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Saliger, Radomír cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with findings and assessment of senior's meaning of life who live alone and meaning of life of those who live in houses for elderly people. Teoretic part comes from knowledges of professional literature and information drawn from internet sources. The thesis deals with spheres of aging and old age, with terms as senior's social and health care and with a theoretical determination of life's quality. It deals with an appreciation of importance and satisfaction in certain spheres of human life. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18311
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2011_bp.pdf 306.3Kb PDF View/Open
navrátilová_2011_vp.zip 12.73Kb Unknown View/Open
navrátilová_2011_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account