Sociální práce a sociální poradenství pro nezaměstnané

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální práce a sociální poradenství pro nezaměstnané

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina cs
dc.contributor.author Hrdličková, Milena cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T14:58:19Z
dc.date.available 2012-03-11T14:58:19Z
dc.date.issued 2011-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18401
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dlouhodobě nezaměstnaných osob. Popisuji v ní nezaměstnanost jako zátěž na člověka a jeho nejbližší okolí a další problémy, které s sebou nezaměstnanost přináší. Snažila jsem se zmapovat služby sociální rehabilitace v jedné z mnoha neziskových organizací a zaměřit se na některé metody sociální práce s nezaměstnanými. Cílem této práce bylo ukázat, jak je pro dlouhodobě nezaměstnaného jedince důležitá podpora a pomoc odborných sociálních služeb. cs
dc.format 59 cs
dc.format.extent 553305 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject dluhy cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject závislosti cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject psychické problémy cs
dc.subject sociální rehabilitace cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject individuální práce cs
dc.subject skupinová práce cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject klient cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject social exclusion en
dc.subject liabilities en
dc.subject homelessness en
dc.subject addiction en
dc.subject criminality en
dc.subject problems of a psychological nature en
dc.subject social rehabilitation en
dc.subject interview en
dc.subject working with individuals en
dc.subject working in groups en
dc.subject counselling en
dc.subject client en
dc.title Sociální práce a sociální poradenství pro nezaměstnané cs
dc.title.alternative Social Work and Social Counselling for Unemployed en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ballová, Nataša cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor?s thesis deals with issues of the long-term unemployed. The thesis describes unemployment as a burden on the unemployed person and his or her family and relatives, and other issues concerning unemployment. I strove to map social rehabilitation services at a nonprofit organization and focused on social work methods concerning the unemployed. The goal of this thesis was to illustrate how important the support and help of expert social services is for the unemployed. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18031
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hrdličková_2011_bp.pdf 540.3Kb PDF View/Open
hrdličková_2011_vp.zip 13.61Kb Unknown View/Open
hrdličková_2011_op.pdf 564.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account