Projekt marketingového plánu firmy SENSIT - HOLDING, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy SENSIT - HOLDING, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt marketingového plánu firmy SENSIT - HOLDING, s.r.o.
Autor: Janíčková, Iva
Vedoucí: Chovancová, Miloslava
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá projektem marketingového plánu firmy SENSIT - HOLDING, s.r.o. V první části jsou shromážděny a zpracovány teoretické po-znatky o marketingu, marketingovém plánování a především o marketingovém plánu. Dru-há část je rozdělena na situační analýzu a projekt. Situační analýza je zaměřena na zjištění a zhodnocení všech oblastí a skutečností, které mohou ovlivnit sestavení a úspěšnou reali-zaci plánu. V projektové části jsou stanoveny marketingové cíle, marketingová strategie a akční programy. V závěru je projekt podroben nákladové a rizikové analýze. Smyslem práce bylo sestavit projekt marketingového plánu, který by přispěl ke zlepšení úrovně mar-ketingových činností prováděných firmou SENSIT - HOLDING, s.r.o. v druhé polovině roku 2006 a první polovině roku 2007.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1840
Datum: 2006-05-09
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2013
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 3630


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
janíčková_2006_dp.pdfZablokované 847.3Kb PDF
janíčková_2006_vp.doc 58Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
janíčková_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet