Otevřená škola

DSpace Repository

Language: English čeština 

Otevřená škola

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavanová, Alica
dc.contributor.author Nevečeřalová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:58:47Z
dc.date.available 2010-07-13T23:58:47Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1841
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce se svým obsahem zaměřuje na problematiku otevřené školy. Reaguje přitom na celosvětový trend otevírání se veřejnosti ve všech oblastech života. V první části práce mapuje alternativní školy a směry ve vyučování využívané ve školách nejen ve světě, ale i v naší republice. Druhá část sleduje jak pozitiva, tak i negativa otevřené spolupráce školy a rodiny v současné vzdělávací politice státu. Věnuje se konkrétním možnostem setkávání rodičů se školou v rámci školní i mimoškolní činnosti. Využívá poznatky získané v rámci výzkumů z celoročního plánu školy. Přílohou jsou ukázky dotazníků pro rodiče, žáky a absolventy, jež přispívají k plánování těchto akcí a úpravám ročního plánu. Závěrečná část vychází z praktických zkušeností každodenního života a je podložena citacemi odborné literatury. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 481478 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Otevřená škola cs
dc.subject alternativní škola cs
dc.subject komunitní škola cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject škola a rodina cs
dc.subject mimoškolní činnost cs
dc.subject open school en
dc.subject alternative school en
dc.subject community school en
dc.subject cooperation en
dc.subject school and family en
dc.subject out-of-school activity en
dc.title Otevřená škola cs
dc.title.alternative Open school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2006-06-29
dc.description.abstract-translated The final bachelor thesis deals with problems of the open school. It responds to the worldwide trend to open to the public in all spheres of the life. In the Part One the thesis describes alternative schools and the teaching trends used at schools not only in the world but also in the Czech Republic. The part two presents pros and cons of the open cooperation between school and family in the present policy of the state. The thesis describes the concrete possibilities of contacts of parents with school within the bounds of the school and out-of-school activity. The thesis uses knowledge that are gained within the bouhds of the research from the annual school plan. There are extracts of the questionnaires for parents,pupils and former pupils. The questionnaires contribute to the planning of thes activities and modification of the annual plan. The presented graduation thesis proceeds from the experiance of the everyday life and it is based on quotations from the specialized literature. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4095
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade E
local.subject rodina a škola cs
local.subject otevřená společnost cs
local.subject školství cs
local.subject home and school en
local.subject open society en
local.subject education en


Files in this item

Files Size Format View
nevečeřalová_2006_bp.pdf 470.1Kb PDF View/Open
nevečeřalová_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
nevečeřalová_2006_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account