Aromatizovaná dezertní vína a aromatizované dezertní nápoje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aromatizovaná dezertní vína a aromatizované dezertní nápoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fic, Vlastimil cs
dc.contributor.author Václavek, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:07:32Z
dc.date.available 2012-03-11T15:07:32Z
dc.date.issued 2011-08-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18420
dc.description.abstract Pěstování révy vinné pro účely výroby vína se datuje 6 až 7 tis. let př. n. l. do prostoru Přední Asie. U nás jsou počátky vinařství spojeny s obdobím rozmachu Římské říše, tedy někdy v období 3. století n. l. Historie přidávání bylin do vína sahá do období biblického Jeruzaléma, kde bylo víno s bylinami podáváno i jako lék. Centrem výroby kořeněných vín se stal v 18. a 19. století italský Turín odkud pochází vína vermutového typu. Aromatizovaný vinný nápoj, v souladu s legislativou EU, je sestavován na bázi kořeněného vína. Obsahuje veškeré aromaticky zajímavé složky pocházející z přidávání drog do vína, avšak je profilován jako lehký dezert bez přídavku alkoholu, se sníženým obsahem cukru a bez přídavku vody. Tento nápoj je hodnocen analyticky a senzoricky a zároveň je snaha jej plnohodnotně začlenit do gastronomických soustav jednak jako nápoj k pokrmům ale také jako součást pokrmů přímo při jejich přípravě. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 1369939 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject historie vinařství cs
dc.subject historie přidávání bylin do vína cs
dc.subject kořeněná vína cs
dc.subject aromatizovaný vinný nápoj cs
dc.subject aromatizované víno cs
dc.subject aromatizovaný vinný koktejl cs
dc.subject nařízení Rady ES 1601 cs
dc.subject analytické metody cs
dc.subject senzorické hodnocení cs
dc.subject gastronomické soustavy cs
dc.subject history of viticulture en
dc.subject history of addition of herbs into wine en
dc.subject herbal wine en
dc.subject aromatized wine-based drinks en
dc.subject aromatized wines en
dc.subject aromatized wine-product cocktails en
dc.subject Council Regulation en
dc.subject EEC No 1601/91 en
dc.subject analytical methods en
dc.subject perceptual assessment en
dc.subject gastronomic system en
dc.title Aromatizovaná dezertní vína a aromatizované dezertní nápoje cs
dc.title.alternative Aromatised Dessert Wines and Aromatised Dessert Beverages en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Pavel cs
dc.date.accepted 2011-08-31 cs
dc.description.abstract-translated Grape-growing meant for production of wine dates back to 6 000 ? 7 000 years B.C. in the territory of Southwest Asia. The beginning of grape-growing in our country is connected with the period of Roman expansion, i.e. around the 3rd century A.D. The history of an addition of herbs into wine dates from a period of biblical Jerusalem where wine together with herbs was used also as a medicine. The centre of herbal wine production became Ital-ian Turin, where wine of vermouth types originated. An aromatized wine-based drink, in accord with the EU legislation, is made on the basis of herbal wine. It contains all the aromatic interesting elements which are found in wine after the addition of drugs. However, it is defined as a light dessert wine without alcohol, with a lower sugar content and without water addition. This drink is chemically analysed and per-ceptively assessed; in the same time there is an effort to integrate it adequately into a gas-tronomic system not only as a drink served to various dishes, but also as an ingredient used in preparation of them. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/136 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 20563
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
václavek_2011_bp.pdf 1.306Mb PDF View/Open
václavek_2011_vp.doc 97Kb Microsoft Word View/Open
václavek_2011_op.pdf 62.51Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account