Výchova mládeže ke zdravému životnímu stylu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchova mládeže ke zdravému životnímu stylu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla cs
dc.contributor.author Bortl, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:32:16Z
dc.date.available 2012-03-11T15:32:16Z
dc.date.issued 2011-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18457
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma ?Výchova mládeže ke zdravému životnímu stylu? se věnuje problematice zdraví a zdravému vedení života člověka, především pak mládeže v období dospívání. Zabývá se možnými riziky v období pubescence a adolescence spojenými mimo jiné s využíváním volného času. Zároveň upozorňuje na možný vznik sociálně patologic-kých jevů a zabývá se jejich řešením v podobě prevence. Závěr teoretické části je věnován výchově a jejímu působení v rámci zdraví a životního stylu. Praktická část obsahuje vý-zkumné šetření k řešenému tématu za pomocí dotazníku, které bylo realizováno u žáků 8. a 9. tříd základních škol. cs
dc.format 89 s. (106 934 znaků) cs
dc.format.extent 888144 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject návykové látky cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject prevence cs
dc.subject výchova cs
dc.subject lifestyle en
dc.subject health en
dc.subject youth en
dc.subject family en
dc.subject addictive substances en
dc.subject leisure time en
dc.subject social pathological phenomenon en
dc.subject prevention en
dc.subject education en
dc.title Výchova mládeže ke zdravému životnímu stylu cs
dc.title.alternative Education of youth to healthy lifestyle en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava cs
dc.date.accepted 2011-06-15 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis ?Education of youth to healthy lifestyle? is oriented to problems of health and healthy management of man life especially young (adolescent) people. It takes over possible risks in puberty and adolescence and their using up leisure time. It warns about possible emergence of social pathological phenomenon. It takes over their preventi-on. The theoretical part is about education and education in a health and lifestyle. The practical part contains research to solved topic using a questionnaire. The research was realized at students of 8th and 9th classes of 3 basic schools. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19603
dc.date.assigned 2011-01-25 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bortl_2011_bp.pdf 867.3Kb PDF View/Open
bortl_2011_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
bortl_2011_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account