Okolnosti, které komplikují navazování nových partnerských vztahů u žen středního věku.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Okolnosti, které komplikují navazování nových partnerských vztahů u žen středního věku.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Šnajder, Pavel
dc.date.accessioned 2012-03-11T16:12:14Z
dc.date.available 2012-03-11T16:12:14Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18507
dc.description.abstract V této bakalářské práci je mou snahou přiblížit a objasnit problematiku v navazování vztahů u žen současné generace v období střední dospělosti. Práce je rozdělena do dvou částí a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje vztahy, střední dospělost a strategii při volbě partnera, jsou to témata, která jsou úzce spjata s danou problematikou. Praktická část popisuje metodologii, vyhodnocení dotazníků a zodpovězení výzkumných otázek. Pro výzkum je zvolena kvantitativní forma výzkumu (dotazník). Dotazníky byly předkládány ženám od 30 do 45 let, které byli toho času bez partnera. Cílem výzkumu bylo zjistit, v čem je nejčastější problém v navazování vztahů u žen středně dospělých. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 1616421 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jedinec cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject volba partnera cs
dc.subject období střední dospělosti cs
dc.subject krize středního věku cs
dc.subject individual en
dc.subject personrelationships en
dc.subject choosing partner en
dc.subject period of middle adulthood en
dc.subject midlife crisis en
dc.title Okolnosti, které komplikují navazování nových partnerských vztahů u žen středního věku. cs
dc.title.alternative Circumstances which complicate making new partnership relatioships by midlife women. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2011-06-21
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I try to approach and clear the problemacy in making contacts by women of contemporary generation in the period of the middle adulthood. It is divided into two parts ? the theoretical and the practical ones. The theoretical part of my thesis describes relationships, midlife and the strategy when choosing the partner ? topics closely connected to the given problemacy. The practical part describes the methodology, assessment of the questionnaires and answe-ring the investigative questions. I chose the quantitative form of the survey (questionnaire) for my survey. The questions were given to women aged 30-45 who were often without their partners. The task of my survey was to find out the most often problem in entering contacts by middle aged women. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19818
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade C
local.subject ženy středního věku cs
local.subject partnerské vztahy cs
local.subject middle-aged women en
local.subject partner relationships en


Files in this item

Files Size Format View
šnajder_2011_bp.pdf 1.541Mb PDF View/Open
šnajder_2011_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
šnajder_2011_op.zip 15.41Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account